Planeringsram för dubblerad elanvändning och halverade ledtider för elnät

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid ett möte idag, där bland andra Energiföretagen Sverige deltog, presenterade energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman slutsatser om den fortsatta inriktningen för regeringens Elektrifieringsstrategi. Två utgångspunkter som energiministern framhöll särskilt var; en planeringsram för en dubblerad elanvändning till 2045 och halverade ledtider för elledningar.

Idag presenterade energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman slutsatser om den fortsatta inriktningen för arbetet med att ta fram regeringens Elektrifieringsstrategi. Det skedde vid ett intressentmöte där företrädare för energibranschen, industri, regioner och akademi gavs möjlighet att kommentera förslagen till nyckelområden som strategin ska inrikta sig på. Två utgångspunkter för det fortsatta arbetet som energiministern framhöll som särskilt viktiga var; en planeringsram för möjlig dubblerad elanvändning till 2045 samt halverade ledtider för elledningar.

Gunilla Andrée, t.f. vd Energiföretagen Sverige, deltog vid dagens möte:

- Energiföretagen välkomnar arbetet och utgångspunkten att planera för en fördubblad elanvändning. Från branschens sida har vi under processen pekat på behovet av en proaktiv politisk signal, i form av en plan eller planeringsram. Vi presenterar vårt uppdaterade scenario först i april, men inriktningen fördubblad elanvändning är nog inte i överkant, säger Gunilla Andrée.

Elektriferingsstrategin syftar till att bidra till förutsättningar för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering, som bidrar till att uppnå klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Strategin ska utifrån ett helhetsgrepp analysera tekniska, ekonomiska och policymässiga förutsättningar i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering och redovisa en plan för att hantera eventuella hinder. Tolv nyckelområden, däribland systemintegrering, proaktiv utbyggnad, utvecklad elmarknad och kompetensförsörjning har identifierats som avgörande för att lyckas med elektrifieringen. 

- Vi har haft en god dialog med Regeringskansliets arbetsgrupp, vilket också avspeglar sig i att de föreslagna nyckelområdena går i linje med många av de inspel vi gjort, fortsätter Gunilla Andrée. Men djävulen sitter förstås i detaljerna, så nu måste vi jobba vidare för att de konkreta åtgärdsförslagen blir rätt utformade och hjälper vår bransch att vara den möjliggörare för klimatomställningen som vi vill vara.

Regeringen ska presentera strategin senast den 29 oktober. Ett arbete med att identifiera åtgärdsförslag inom de tolv nyckelområdena tar nu vid och fönstret att påverka väntas stängas framåt sommaren. Därefter väntas intern beredning inom Regeringskansliet fram till lansering.

Ta del av regeringens presentation: Presentation intressentmöte Elektrifieringsstrategin 30 mars.pdf 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se