Förutsättningarna för etablering av bio-CCS snart på plats

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energimyndigheten redovisade den 15 november sitt regeringsuppdrag med förslag på utformning av driftsstöd för bio-CCS till Miljödepartementet. Den 16 november meddelade EU-kommissionen att Stockholm exergis planerade bio-CCS-anläggning kommer att få ett omfattande stöd från EU:s innovationsfond.

I veckan kom Energimyndighetens slutrapport Första, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS. Sedan nåddes vi även av beskedet att Stockholm Exergi har erhållit EU-stöd för sin bio-CCS-anläggning. Det rör onekligen på sig i frågan om koldioxidinfångning.

Det är bra att Energimyndigheten nu har lämnat ett förslag till utformning av stöd till bio-CCS som är i linje med den Klimatpolitiska vägvalsutredningens förslag och att de uttalar att de delar ambitionsnivån på 2 miljoner ton per år. Det är nu också viktigt att regering och riksdag tar fasta på Energimyndighetens förslag och aviserar en högre ambitionsnivå för att möjliggöra både fler och större anläggningar för att få ut de skalfördelar som finns i CCS-tekniken. Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén uttryckte ju till och med i en intervju i SVT att regeringens 400 miljoner inte räcker utan att det behövs ytterligare 1,5 miljarder. Det är dock olyckligt att Energimyndigheten lämnar förslag som skulle innebära att det behövs en särskild lagstiftning för stödet som regeringen i stället borde kunna besluta direkt om i en förordning. Detta riskerar innebära en onödig fördröjning i beslutsprocessen innan den första omvända auktionen kan äga rum, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

–Att EU-kommissionen den 16 november meddelade att Stockholm exergis bio-CCS- anläggning vid Värtaverket ska få stöd från EU:s Innovationsfond som ett av sju stora projekt är också mycket glädjande och visar att Sverige har goda förutsättningar att bli en föregångare kring bio-CCS, fortsätter Erik Thornström. 

Stockholm Exergis plan är att ha en fullskalig anläggning för bio-CCS vid biokraftvärmeverket KVV8 i Stockholm i drift 2025. Anläggningen kommer att ha en avskiljningskapacitet på närmare 800 000 ton koldioxid per år. Projektets investeringsbeslut planeras till februari 2023.

Bio-CCS är en kompletterande åtgärd för att bidra till att Sverige ska ha nettonollutsläpp 2045 och därefter negativa emissioner av växthusgaser. Energimyndigheten konstaterar i sin rapport att den svenska potentialen är stor för negativa utsläpp genom tillämpning av avskiljning, transport och lagring av koldioxid av biogent ursprung vid punktutsläppskällor. Totalt har 14 aktörer identifierats som ligger långt fram i sina förberedelser för att tillämpa bio-CCS med en potentiell volym på 5,3–5,9 miljoner negativa ton koldioxid per år.

Energimyndigheten föreslår en så kallad omvänd auktionering som är utformat utifrån kostnadseffektivitet, EU:s statsstödsregler samt aktörernas synpunkter. Energimyndigheten utgår i förslaget från att den första auktionen genomförs i slutet av år 2022 och att tilldelning sker 2023. Grunden för en omvänd auktion är att den ska ske i konkurrens för att vara kostnadseffektiv. Energimyndigheten har även tagit fram rekommendationer för de viktigaste aspekterna i utformningen av auktionen och lämnat förslag på en ny lag, förordning och föreskrifter. Målet med det föreslagna auktionsupplägget, har varit att skapa ett enkelt, transparant och flexibelt system som uppnår den föreslagna målbanan till låga kostnader med kostnadsrisker för staten.

Energimyndigheten föreslår att den första auktionen har en budstorlek på minst 50 000 ton koldioxid med bud i multipler av 10 000 ton. Med en indikativ auktionsvolym kan bud som är tillräckligt förmånliga tilldelas inom volymram men under ett hemligt takpris vilket föreslås offentliggöras efter auktionens slut. Energimyndigheten föreslår 15 år som stödperiod för att ge aktörerna en rimlig investeringsperiod och möjliggöra för tekniskt framsteg och eventuella förändrade prioriteringar i lagringfrågan samt en utveckling av en kommersiell marknad. Vid utformningen av stödsystemet behöver även befintliga stödsystem, såsom EU:s system för handel med utsläppsrätter, Innovationsfonden och Industriklivet, beaktas.

Läs mer i Energimyndighetens rapportFörsta, andra, tredje… Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS” här.

Här finns mer information om EU-stödet till Stockholm Exergi.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Eva Rydegran

Eva Rydegran

Pressansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 23
Mobil: 073-404 45 11
E-post: eva.rydegran@energiforetagen.se