Goda möjligheter för all elproduktion behövs för att klara klimatomställningen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen kommer att besluta om att ge Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga ut stamnätet till havs. Syftet är att anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft ska minska och på så sätt skall utbyggnaden av havsbaserad vindkraft främjas.
Detta var beskedet från Klimat- och miljöminister Per Bolund och Energiminister Anders Ygeman på en pressträff på torsdagen. Energiföretagen Sverige vill poängtera att åtgärder som tillsätts på energiområdet bör vara konkurrensneutrala och inte överkompensera specifika kraftslag .

Med anledning av det besked som Per Bolund och Anders Ygeman lämnade på en pressträff idag torsdag, om att bygga ut stamnätet till havs för att minska anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft, vill Energiföretagen understryka det stora behov av fossilfri el som klimatomställningen kräver och att tillkomsten av ny elproduktion behöver underlättas generellt.

Sverige har goda möjligheter att etablera havsbaserad vindkraft och detta ska självklart tas tillvara och det är vår övertygelse att detta kraftslag inom kort kommer att kunna vara konkurrenskraftigt med övriga kraftslag.   

Idag har vi en mycket stor expansion av landbaserad vindkraft och att i det läget välja att låta kollektivet bära nätkostnader för havsbaserad vindkraft som har liknande systemmässiga egenskaper är tveksamt. Nu när regeringen väljer att gå vidare med detta stöd är det oerhört viktigt att man dels säkerställer att den som bidrar med nödvändiga stödtjänster också ersätts till dess värde för elsystemet, dels att kostnaderna för detta också hänförs till de som förorsakar behovet.

Energiföretagen välkomnar att staten vill satsa på utveckling av infrastruktur inom energiområdet, men det är centralt att de åtgärder som tillsätts är konkurrensneutrala och att inte specifika kraftslag överkompenseras, då överkompensation för ett kraftslag riskerar att snedvrida konkurrenskraften för andra. Det är viktigt att optimera och prioritera satsningar inom infrastruktur för energiändamål för att lägga tid och pengar där man får störst effekt. Det kommer till exempel att behövas stora utbyggnader inom energidistribution för att klara den kommande expansionen av vätgasanvändningen inom industrin.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se