Välkomna EU-förslag om fossilfria transporter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har svarat på EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Energiföretagen välkomnar nationella mål för utbyggnad, liksom att underlätta för kunder att ladda och betala, men anser också att en hel del frågetecken i förslaget behöver rätas ut.

Energiföretagen ser revideringen av AFID-direktivet (Alternative fuels for sustainable mobility in Europe) som en helt nödvändig åtgärd, givet Parisåtagandena och den snabba utvecklingen inom framför allt elektrifierade transporter.

Vidare välkomnas revideringens ambitioner att:

  • sätta nationella mål för utbyggnad av laddinfrastruktur,
  • inriktningen att genom uppkoppling och digitalisering utnyttja elbilarnas bidrag till att balansera ett kraftigt växande effektbehov, samt
  • förenklingar för kunderna att kunna ladda ad hoc och använda digital betalning.

I samband med revideringen görs det nuvarande direktivet om till en direkt gällande förordning, med mindre utrymme för nationella tillämpningar. Förordningsformen väcker dock vissa frågetecken kring ansvarsfördelningen för uppfyllnad av målen. Vem ska ansvara för utbyggnad i områden med låg efterfrågan och kommer tvingande krav undanröja möjligheterna att genom statliga insatser stödja sådan utbyggnad?

Det kan också diskuteras om metoderna att fastställa mål för tillgänglig effekt per elfordon och den geografiska spridningen av laddpunkter är de rätta. Förhållandena skiljer sig både mellan länder och mellan tung och personbilstrafik, varför det inte är givet att ”one size fits all”.

Avseende betalningslösningar vill Energiföretagen över lag inte se en lagstiftning som föreskriver specifika betalmodeller, då det riskerar att hämma konkurrens och utveckling av nya affärer och branscher. Fri prissättning är en grundläggande konkurrensrättslig princip som bör värnas.

Läs hela Energiföretagens remissvar.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se