Möte med energiministern om ökat kraftvärmeutnyttjande

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 31 augusti höll Energiminister Khashayar Farmanbar en presskonferens tillsammans med finansminister Mikael Damberg om de höga energipriserna och regeringens åtgärder för att möta dessa. Där meddelade Farmanbar även att han kallat Svenska kraftnät, Energiföretagen och en rad kraftvärmeföretag till möte på torsdagen för att diskutera hur outnyttjad kapacitet i kraftvärmen kan frigöras. Utgångspunkten var det allt allvarligare läget som utmanar försörjningstryggheten i elförsörjningen där det finns behov av att vidta snabba åtgärder inför kommande vinter.

Vid torsdagens möte med energiministern var branschen samstämmig i att det finns en kapacitet som kan frigöras både i anläggningar som lagts i malpåse och genom utökad drift av anläggningar, men att förutsättningar och potential skiljer sig åt mellan olika städer och anläggningar. Tidigare har Energiföretagen uppskattat att mellan 500 och upp till 1000 megawatt kan frigöras i kapacitet för elproduktion, motsvarande uppemot en kärnkraftsreaktor. Branschen har tidigare lyft att bland annat skatterna på bioolja och avfallsförbränning är åtgärder som hämmar kraftvärmen både på kort och lång sikt.

Fler åtgärder diskuterades på mötet. Bland annat en fördjupad dialog med Svenska kraftnät för att underlätta affärsverkets upphandling av elproduktion, till exempel genom mothandel. Även andra regelverk som restriktioner i miljötillstånd för kondensdrift och miljöregler som kan hindra en ökning av antalet driftstimmar samt bränslelagring lyftes fram. Även de utmanande förutsättningarna i bränsleförsörjningen diskuterades.

Branschen kommer nu att följa upp dessa åtgärder med Infrastrukturdepartementet och fördjupa kontakten med Svenska kraftnät. Såväl energiministern, branschen och Svenska kraftnät uttryckte en ambition att undersöka alla möjligheter för att öka elproduktionen från kraftvärmen. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se