Regeringen uppmanar svenskarna att fortsatt tänka på sin elanvändning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det svenska elsystemet står inför en utmanande situation när kylan ökar och ett antal reaktorer är ur drift. Regeringen uppmanar därför, tillsammans med ansvariga myndigheter, alla hushåll och företag att fortsätta minska sin elanvändning där det är möjligt eller flytta den till tider då systemet är mindre belastat, så som kvällar och helger. Regeringen ger också ett nytt uppdrag till Svenska kraftnät och Energimyndigheten att presentera förslag på ytterligare åtgärder för att säkra mer planerbar produktion.

Fredagen den 9 december höll statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson pressträff för att ge en lägesbild av det svenska elsystemet och presentera åtgärder som syftar till att dämpa elpriser och motverka risken för bortkoppling. Medverkade gjorde även Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Regeringen berättade att elförsörjningen befinner sig i ett ansträngt läge. Det är kallt i Sverige, vindkraften producerar mindre än normalt och samtidigt kommer tre reaktorer vara ur drift i helgen. Oskarshamn 3, Sveriges största reaktor tas ur drift 9-18 december för underhåll. Ringhals 4 är ur drift fram till slutet av februari och Ringhals 3 tar tillfälligt ur drift under helgen för underhåll. Svenska kraftnät bedömer dock att denna situation kan lösas med import från framför allt Norge och Polen, men det ansträngda läget kvarstår även framgent.

Genomförda och planerade åtgärder

Regeringen presenterade de åtgärder man hittills initierat för att avhjälpa situationen, men berättade också att man kommer ge Svenska kraftnät och Energimyndigheten ett nytt gemensamt uppdrag att innan jul presentera förslag på ytterligare åtgärder för att säkra mer planerbar produktion. Regeringen presenterade också att man planerar för att utöka effektreserven inför nästa år.

- Vi välkomnar att regeringen nu undersöker möjligheten att tillgängliggöra mer planerbar kraft för att mildra situationen för elsystemet och kundernas elkostnader. Jag vet att våra medlemmar kommer bistå regering och myndigheter på alla sätt de kan för att förbättra situationen, säger Åsa Pettersson, VD på energiföretagen Sverige.

Vid pressträffen lyftes också sedan tidigare aviserade åtgärder:

  • Svenska kraftnät har under hösten haft diskussioner med flera anläggningsägare med mål att handla upp ökad kapacitet för mothandel mellan elområden och omdirigering. Svenska kraftnät har nu tecknat avtal med Göteborg Energi avseende Rya kraftvärmeverk, och därmed säkrat tillgång till upp till 250 MW i sydvästra Sverige till och med mars 2023. Svenska kraftnät har också tecknat ett avtal med Eon-ägda Heleneholmsverket och beroende på driftsituation kan mothandelskapaciteten vara upp till 80 MW.
  • Svenska kraftnät har ansökt till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera en särskild upphandling av förbrukningsflexibilitet under höglasttimmar. Svenska kraftnät bedömer att upphandling av förbrukningsflexibilitet kommer att bidra till att dämpa elpriserna i hela Sverige. Läs mer på Svk:s hemsida.
  • Elprisstödet för hushåll är beslutat och planeras betalas ut i februari. Stödet för företag är ännu inte klart. Läs mer på svk.se

Fortsatt viktigt att minska sin elanvändning

Regeringen lyfte vikten av energieffektivisering. De höga elpriserna och en ökande medvetenhet hos allmänheten har haft effekt och enligt Svenska kraftnät syns en tydlig minskning i Sveriges elanvändning. Regering och myndigheter betonade därför vikten av att alla i Sverige fortsätter att hålla i och hålla ut och att göra allt man kan för att bidra inte bara till minska elpriserna, utan också ett minskat tryck på elsystemet så att det som kallas Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) kan undvikas i det längsta.

Var med och sprid Energimyndighetens kampanj Varje kWh räknas, eller gå in och läs tipsen.

Länk till presskonferensen.

Länk till presentation från presskonferensen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se