Två viktiga beslut för mer el från kraftvärme

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenska kraftnät meddelar att de upphandlar elproduktion av Heleneholmsverket i Malmö inför vintern i syfte att öka elproduktionskapaciteten i södra Sverige. Samma dag, 1 december, beslutade regeringen om lättnader i miljötillstånden vilket innebär att kraftvärme- och fjärrvärmeanläggningar snabbare kan byta bränsle om det blir brist på gas.

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel hos Energiföretagen Sverige, kommenterar de båda beskeden.

- Det är välkommet att Svenska kraftnät nu genomfört en första upphandling av elproduktionskapacitet i södra Sverige, genom så kallad mothandel, vilket vi länge efterfrågat från Energiföretagens sida. Åtgärden bidrar till att minska risken för effektbrist och frånkoppling i vinter. Vi hoppas att Svenska kraftnät snart sluter fler avtal för att tillgängliggöra mer elproduktionskapacitet.

Angående regeringens beslut om lättnader från regelverket för miljötillstånd säger Erik Thornström:

- Vi har tidigare konstaterat att det finns en möjlig elproduktionskapacitet i intervallet 500 - 1 100 megawatt i befintliga kraftvärmeanläggningar - om olika hinder röjs. Därför är det positivt att regeringen fattat beslut om tillståndslättnader för att underlätta bränslebyte, vilket bidrar till att tillgängliggöra kraftvärmekapacitet i Syd- och Västsverige.

Svenska kraftnät upphandlar elproduktion i Malmö

Svenska kraftnät har under hösten haft diskussioner med flera anläggningsägare i branschen med mål att handla upp ökad kapacitet i södra Sverige för mothandel mellan elområden och omdirigering. Svenska kraftnät har nu avtalat med den första anläggningen vilket innebär att E.on-ägda Heleneholmsverket ställer sin kapacitet till Svenska kraftnäts förfogande. Beroende på driftsituation kan mothandelskapaciteten vara upp till 80 MW. Heleneholmsverket är ett kraftvärmeverk som kan producera fjärrvärme och el och eldas med biogas, naturgas eller olja. Avtalet gäller till och med 31 mars 2023.

Svenska kraftnät informerar om att de är i kontakt med ytterligare anläggningsägare och avsikten är att teckna flera avtal för att förbättra förutsättningarna för systemstabiliteten och överföringskapaciteten i vinter. Detta bidrar till att minska risken för effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida om upphandling av Heleneholmsverket här.

Regeringsbeslut om åtgärder för att säkerställa värmeförsörjningen och underlätta bränslebyte i fjärr- och kraftvärmen

Regeringen beslutade den 1 december om tillfälliga regellättnader för att upprätthålla värmeförsörjningen de två närmaste vintersäsongerna, med bland annat ändringar i miljöprövningsförordningen. Beslutet innebär att kraftvärme- och fjärrvärmeanläggningar snabbare kan byta bränsle om det blir brist på gas.

Regeringen hänvisar till att Rysslands krig mot Ukraina har ökat risken för gasbrist i vinter. Det är främst kraftvärme – och fjärrvärmeanläggningar i sydvästra Sverige som använder gas som bränsle. Regeringens beslut innebär att byte av bränsle kan ske genom en anmälan i stället för att tillståndet ändras. På så sätt kan anläggningarna snabbt byta bränsle och fortsätta producera el och värme även vid gasbrist.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 maj 2024. Det är dock redan nu möjligt att komma in med en anmälan om bränslebyte till tillsynsmyndigheten. De anläggningar som berörs kan nu anmäla ett byte av bränsle utan att en sådan ändring behöver tillståndsprövas. Efter att en anmälan gjorts ska tillsynsmyndigheten besluta om de försiktighetsmått som krävs för den ändrade verksamheten.

Läs mer om beslutade åtgärder för att underlätta bränslebyte på regeringens hemsida här

Läs mer om hur el produceras med kraftvärme.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se