Ogenomtänkta förslag försvårar för svenska vätgasprojekt

Energiföretagen, Energigas Sverige och Svensk Vindenergi har tagit fram ett gemensamt inspel kring vätgasens roll i förnybardirektivet, EU RED III. De tre branschorganisationerna lyfter vikten av att regeringen noga följer utvecklingen av utvecklingen av förnybartdirektivet så att inte regleringen för vätgasproduktionen blir för snäv.

Bakgrunden till det gemensamma inspelet är förslaget till förändring av EU:s förnybarhetsdirektiv (RED III) där EU-kommissionen i sin delegerade akt förväntas komma med detaljerade regler kring hur vätgas ska produceras för att räknas som förnybart drivmedel. Energiföretagen ser att det finns en stor risk att detta synsätt sprider sig vidare till annan vätgashantering i energisystemet, vilket man har tidigare sett inom biobränsle (läs hållbarhetskriterier) som började införas i transportsektorn. 

- De kraven som kan bli aktuella kräver att förnybar el till vätgasproduktion ska komma från ny elproduktion byggd senast ett visst år och den ska också vara producerad inom ett visst prisområde vilket skulle försvåra för de vätgasprojekt som planeras, säger Lars Andersson.

Läs hela inspelet.