Oroande utveckling i omvärlden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson kommenterar den senaste utvecklingen i omvärlden och branschorganisationens roll.

- Som så många andra ser vi med oro på utvecklingen i Ukraina och omvärlden. I egenskap av branschorganisation följer vi utvecklingen med fokus på energifrågorna och för en dialog med berörda och ansvariga myndigheter, säger Åsa Pettersson.

Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag har etablerade forum för dialog och samverkan med ansvariga och berörda myndigheter i beredskapsfrågor. Sedan två år tillbaka har Energiföretagen och medlemmarna regelbundna möten med bland andra Svenska kraftnät och Energimyndigheten gällande svensk energiförsörjning, vilka startade upp med anledning av pandemin. Energibranschen samarbetar löpande med Svenska kraftnät inom organisationen Elsamverkan.

Det ligger i energibranschens ansvar att proaktivt och löpande arbeta med frågor gällande kontinuitetsplanering, hotbildsanalys, cybersäkerhet, fysisk säkerhet och leverantörskedjor. Exakt hur varje företag arbetar med dessa frågor är en fråga för det enskilda företaget.

Inom ramen för Energiföretagen Sverige sker samverkan i övergripande säkerhetsrelaterade frågor som utbildningar, vägledningar och informationsmaterial och samverkan mellan bransch och myndigheter. Läs mer om detta arbete.

Läs vår nyhet om MSB:s uppmaning till svenska företag att skärpa cybersäkerheten.