Riksdagen antar budget om elpriskompensation

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Riksdagen har idag antagit den tredje extra ändringsbudget som regeringen lämnade den 3 februari. Denna innehåller de medel till kompensation till elkunder som regeringen tidigare presenterat. Kompensationen skall förmedlas av elkundernas elnätsföretag.

Under vintern 2021/22 har vi sett tidvis exceptionellt höga elpriser. Regeringen har därför valt att kompensera elkunderna baserat på elanvändningen under månaderna december, januari och februari. Detta sker i den extra ändringsbudget som riksdagen idag beslutat om, där 7,5 miljarder kronor avsätts för ändamålet. Anslaget får även användas för ersättning till elnätsföretagen för de administrativa kostnader som hanteringen av kompensationen innebär.  

Regeringen väntas i närtid besluta om en förordning som reglerar utbetalningen av stödet. Elpriskompensationen kommer att handläggas av myndigheten Kammarkollegiet. Kammarkollegiet kommer att betala ut kompensationen till elnätsföretagen, som i sin tur förmedlar den vidare till hushållen. Detta utan att kunderna själva behöver göra någon särskild ansökan. 

Kammarkollegiet arbetar med att sätta upp en administration för att kunna betala ut kompensation till företagen. Denna beräknas vara på plats under mars månad. Myndigheten beslutar sedan om medel till elnätsföretagen baserat på deras urval av berättigade kunder och underlag avseende vilka ersättningsnivåer som är aktuella. När företagen fått beslut om medel från myndigheten kan de överföra medel till sina kunder.  

När i tid kunden erhåller kompensationen kan variera. Dels beroende på handläggningstiden hos myndigheten, dels på olika företags rutiner. Elnätsföretagen har generellt en ambition att påbörja utbetalningen under våren, om alla förutsättningar är på plats kanske redan i april. 

Regeringens frågor och svar om elpriskompensationen. 

Kammarkollegiets information om deras arbete med elpriskompensationen.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab & medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se