Välkommet att kärnkraft inkluderas i taxonomin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

På onsdagen kom EU-kommissionen med sitt slutliga förslag på de delegerade akter i taxonomin för hållbara investeringar som rör kärnkraft och naturgas. Energiföretagen Sverige välkomnar kommissionens besked, vilket är ett steg i rätt riktning för att ge att alla fossilfria kraftslag lika investeringsförutsättningar på elmarknaden.

- Vi välkomnar att kommissionen inkluderar kärnkraften i taxonomin. Kärnkraft tillsammans med förnybara kraftslag spelar en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle och för att vi ska lyckas fasa ut det fossila i den takt som behövs för att nå Europas och världens klimatmål. Det är därför viktigt att alla fossilfria kraftslag ges lika investeringsförutsättningar på marknaden, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige.

EU-kommissionen inkluderar nu kärnkraften i taxonomin så att investeringar inom kärnkraft kan klassas som hållbara, på samma sätt som andra fossilfria kraftslag. Kärnkraft kommer dock inte automatiskt klassas som hållbar genom detta. Först måste den som driver eller investerar i kärnkraft visa att den uppfyller mycket högt ställda hållbarhetskriterier. Den delegerade akten om kärnkraft ställer exempelvis krav på en detaljerad plan för slutförvar för använt kärnbränsle. Inom det området har Sverige och Finland kommit långt och kan visa vägen för andra medlemsstater.

Kärnkraften ingår vidare som omställningsteknik i taxonomin. Det betyder att den ska kunna inkluderas som hållbar investering under en övergångsperiod. Energiföretagen har välkomnat den svenska regeringens vilja att stryka dessa datum. Även om det klassas som en omställningsteknik är det inte lämpligt att redan nu ange specifika årtal, eftersom man inte kan veta idag när eller om behovet av kärnkraftsinvesteringar upphör. Dock finns skrivningen om övergångsteknik fortsatt kvar.

Energiföretagen kommer nu analysera kommissionens slutliga hållbarhetskriterier för kärnkraft för att bedöma om svenska investeringar i kärnkraft kan komma att klara dessa kriterier. Om dessa kriterier uppfylls sänks investeringströskeln för drifttidsförlängningar i befintlig kärnkraft och ny kärnkraft – för både befintliga och nya aktörer.

Hör vår vd Åsa Pettersson kommentera i TV4

Hör vår expert Carl Berglöf i Sveriges Radio Studio ett