Besked från regeringen om kompensation för höga elpriser

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen meddelade idag att man avsätter drygt 6 miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elhandelspriser. Kompensationen ska gälla för månaderna; december, januari och februari och kompensationen ska baseras på hushållets elförbrukning per månad. Regeringens förslag är att elnätsföretagen ska administrera ersättningen.

Energiföretagen och dess medlemmar för samtal med regeringen om branschens roll för att hantera den förslagna kompensationen. Just nu finns inga beslut utöver det regeringen kommunicerat. Nästa steg för Energiföretagen är att, tillsammans med berörda medlemsföretag, analysera regeringens förslag och vad det innebär för både företagen och kunderna.

Läs regeringens pressmeddelande.

Se regeringens pressträff i efterhand.