Energiföretagen Sverige välkomnar historiskt slutförvarsbeslut

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Idag meddelade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll ett historiskt beslut av Sveriges regering. Regeringen gav klartecken till SKB:s ansökan om att bygga ut slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Energiföretagen välkomnar beslutet.

Dagens beslut från regeringen att godkänna kärnkraftsindustrins ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är det enskilt viktigaste beslutet för att säkra stabil långtidsdrift av Sveriges kärnkraft. Ansökan lämnades in redan 2011 och har idag, över tio år senare, godkänts av regeringen. Ansökan bygger på 40 års forskning som omsatt över 50 miljarder kronor.

– I och med detta historiska beslut är en viktig förutsättning på plats för att upprätthålla en trygg fossilfri elförsörjning i Sverige för lång tid framöver, säger Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson.

Nu går arbetet in i en ny fas där villkoren ska preciseras och fastställas i en så kallad villkorsförhandling i Mark- och miljödomstolen. Sedan sker en stegvis säkerhetsprövning av anläggningen fram till driftsättning någon gång under 2030-talet. Energiföretagen hoppas på en fortsatt smidig tillståndsprocess så att slutförvaret kan tas i drift enligt plan.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs SKB:s kommentar till regeringens besked

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se