Regeringen tydliggjorde elpriskompensation vid dagens pressträff

Idag 20 januari presenterade finansminister Mikael Damberg och energiminister Khashayar Farmanbar ytterligare detaljer kring förslaget om elpriskompensation för hushåll som drabbats av höga elpriser. Regeringen har förslagit att elnätsföretagen får en roll i att administrera ersättningen till kunderna, vilket elnätsföretagen ställer sig positiva till givet att nödvändiga förutsättningar finns på plats.

Den senaste veckan har Energiföretagen Sverige tillsammans med elnätsföretagen fört samtal med Regeringskansliet om elnätsföretagens roll i att administrera den föreslagna ersättningen till kunderna. Elnätsföretagen anser att det är möjligt att hantera administrationen, även om det finns frågeställningar som behöver tydliggöras i regeringens slutgiltiga förslag. Energiföretagen har vidare pekat på vikten av att regeringen söker stöd för förslaget i riksdagen.

Regeringen har uttalat att elpriskompensationen är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid. Vid pressträffen lyfte energiministern också att det kan ta olika lång tid för kunderna att nås av stödet beroende på elnätsföretagens möjligheter att administrera stödet.

– Att gå in med ett stöd på elmarknaden är exceptionellt, men vi har förståelse för förslaget då vi sett liknande åtgärder i flera andra länder. Elnätsföretagen har blivit tillfrågade om att administrera stödet då det enligt regeringen är det snabbaste sättet att nå ut till kunderna. Elnätsföretagen har bedömt att det är möjligt att genomföra, dock kommer respektive företag behöva välja det mest lämpliga sätt för dem att hantera kompensationen, säger Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson.

Energiföretagen vill betona vikten av att regeringen arbetar vidare med mer långsiktiga åtgärder för att utveckla elmarknaden. Något som de båda ministrarna också lyfte vid pressträffen:

– Ett tillfälligt stöd löser inte utmaningarna på energiområdet eller bidrar till Sveriges omställning. Vad som nu krävs är aktiva insatser från regeringen för att främja både elproduktion och utbyggnad av elnätet. Finansministern och energiministern bekräftade detta på dagens pressträff, vilket vi välkomnar. Det handlar bland annat om att se över marknadsmodellen – gärna genom en offentlig utredning, att kraftigt korta tillståndsprocesserna och att sätta ett mål för stamnätets överföringskapacitet, avslutar Åsa Pettersson.

Mer om elnätsföretagens roll

För att i det här sammanhanget hålla nere kostnader och för att garantera snabbast möjliga hantering för varje företag innebär förslaget att respektive elnätsföretag väljer lämpligaste sätt för just dem att hantera kompensationen till kunderna. En och samma lösning för samtliga elnätsföretag bedöms kunna leda till både högre kostnad och längre tid för utbetalning, då vissa företag skulle vara tvungna att utveckla nya system och rutiner. Mer information om ersättningens utformning finns i regeringens frågor och svar (nedan länk).

Fakta från regeringen om ersättningen

Frågor och svar om elpriskompensationen

Pressträff 20 januari