Är elsystemet i kris?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Elsystemet är i kris. Det menar Svenolof Karlsson, Maja Lundbäck, Carl Berglöf och Henrik Svensson i den nya boken Elsystemkrisen. På Arena Energi i Almedalen är frågan hur vårt elsystem mår egentligen och vad som är den rätta medicinen.

Elsystemkrisen är enligt författaren Svenolof Karlsson en bok om det som aldrig uppmärksammas – att prestandan i elsystemet har försämrats. Han menar på att det absolut är en kris i elsystemet.

- Det är surrealistiskt att man har gjort det till en avgörande fråga om teknikval. Det viktigaste borde vara vilket elsystem vi vill ha och vad det ska kunna leverera, säger Svenolof Karlsson.

Behövs ett stadigt skelett

I boken medverkar Maja Lundbäck, operational framework senior specialist på ENTSO-E, Carl Berglöf, kärnkraftsexpert på Energiföretagen Sverige och Henrik Svensson, vd för Karlshamnsverket. Sven-Olof Karlsson presenterar trion som blandningen som kan lösa alla våra problem.

Både Maja och Henrik lyfter att det är problematiskt att Svenska kraftnät vid en period ansåg energisystemet vara färdigbyggt och att systemet därefter blev sämre eftersom vidarutveckling och åtgärder inte vidtogs i tid. Kärnkraften avvecklades i söder och ersattes med väderberoende produktion med andra egenskaper.

- Alla kraftslag sitter i samma båt och är förtjänta av ett bra kraftsystem. Det är viktigt att det finns ett stadigt skelett i systemet som stöttar de andra kraftslagen, säger Carl Berglöf. Han uttrycker dock en hoppfullhet kring att det svenska energisystemet är på rätt väg nu, men är också medveten om att det kommer ta många år tills vi är där.

Vikten av att prata om grunden i elsystemet

Politikens och branschens senfärdighet är ett av de stora diskussionsämnena under seminariet. Varför har vi varit senfärdiga? Maja Lundbäck tror att det är för att vi har tappat förmågan att prata grundläggande om vad elsystemet är.

Hon lyfter dock upp att den mest positiva trenden de senaste åren är att vi har hittat ett gemensamt språk för vad elsystemet behöver. Att vi nu kan prata, diskutera, samverka och samarbeta för att hitta lösningar.

Både Henrik och Carl håller med om detta och lyfter fram att ett avsyftena med boken är att få branschen att diskutera rätt saker, det vill säga – vilka åtgärder vi ska genomföra i elsystemet.

Är extremår det nya normala?

I boken finns tre kapitel som heter Extremåret 2020, Extremåret 2021 och Extremåret 2022.

- Extremår är kanske det nya normala. Eftersom vi inte har tagit till några fysiska åtgärder i kraftsystemet är min bedömning att det kommer vara lika jobbigt nästa och nästnästa år som det har varit de senaste åren, om inte ännu värre, säger Henrik Svensson.

Både Maja, Carl och Henrik är överens om att det behövs en annan synvinkel på energisystemet – att vi inte får stirra oss blinda på teknikval utan i stället behöver fokusera på vilka egenskaper elsystemet ska ha och vad elsystemet ska leverera. Vill vi exempelvis att Sverige ska klara av att vara självförsörjande på el? Vilka egenskaper behöver energisystemet ha för att vi ska lyckas uppnå det?

Avslutningsvis ställer moderatorn Mats Olin frågan; ”Kommer elsystemet vara i bättre skick om tio år?” Svaret blir tre rungande ”ja”. En ljusglimt i det som beskrivs som elsystemskrisen.

Boken Elsystemkrisen finns att beställa på Bokus. 

Se sändningarna i efterhand och läs alla nyheter från Almedalen här.