Kärnkraft inkluderas i EU:s taxonomi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-parlamentet har idag 6 juli röstat för att inkludera kärnkraft i taxonomin, det finansiella regelverk som ska styra mot hållbara investeringar. Energiföretagen välkomnar beskedet.

Carl Berglöf, ansvarig för kärnkraft hos Energiföretagen Sverige kommenterar:

- Vi välkomnar att parlamentet valt att inkludera kärnkraften i taxonomin. Kärnkraften är, i egenskap av det största enskilda fossilfria kraftslaget i Europa, ett viktigt verktyg för att klimatmålet ska kunna nås. Kärnkraften bidrar samtidigt med hög försörjningstrygghet. Beslutet ligger i linje med förra veckans vädjan från den Internationella Energibyrån (IEA) att förutsättningar bör skapas för investeringar även inom kärnkraft. En taxonomi med kärnkraft kommer bidra till att jämna ut villkoren för de olika kraftslagen på den europeiska elmarknaden. Det är viktigt för att investeringar ska förverkligas inom alla fossilfria kraftslag så att klimatmålet lättare kan nås.

Om taxonomin: EU taxonomy for sustainable activities | European Commission

Regeringen.se om taxonomin. 

Om hur energibranschen påverkas: Så påverkar taxonomin Sveriges energiföretag