Kärnkraft, tillståndsprocesser och bråk i årets energipolitiska debatt

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energi är viktigt. Det verkar alla partier vara överens om. Men alla har inte samma syn på hur energimixen ska se ut eller hur energisystemet ska utvecklas framöver. Det var tydligt på Energispektrum – årets Energipolitiska debatt – den 6 juli i Almedalen. Diskussionerna kretsade kring utökad elproduktion, teknikval, elektrifieringsstrategin, tillståndsprocesser och samhällets acceptans. Och vid minst ett tillfälle hettade det till rejält.

Se sändningen här!

Utgångspunkten för debatten Energispektrum var branschens stora utmaning – vi behöver dubblera energisystemet till 2045. Idag har vi höga energipriser, problem med effektbrist och långa tillståndsprocesser. Hur har de olika partierna tänkt lösa det? Energiminister Khashayar Farmanbar inledde Energispektrum med att bland annat tala om att det krävs en bred energipolitisk överenskommelse för att lyckas med omställningen:

– Det har aldrig varit mer spännande att vara energiminister än vad det är idag. Vi går mot den kraftigaste expansionen i vår historia när det gäller energisystemet. För att lyckas behöver vi en bred energipolitisk överenskommelse. Vi i Socialdemokraterna är redo att ingå i en sådan överenskommelse.

Hetsiga meningsskiljaktigheter kring kraftslagen

Den efterföljande debatten mellan partiernas energipolitiska talespersoner utgick från det faktum att vi kommer att behöva mer el. Men hur vi ska få till all den elen är partierna inte helt överens om. Monica Haider (S) och Arman Teimouri (L) tryckte på att alla kraftslag behövs. Mattias Bäckström Johansson (SD) och Carl-Oskar Bohlin (M) förespråkade främst planerbar kraft medan Birger Lahti (V) och Lorentz Tovatt (MP) uttryckte att de vill behålla befintlig kärnkraft, men inte bygga ny. Lorentz Tovatt förespråkade i stället främst vindkraft. Meningsskiljaktigheterna kring just kraftslagen ledde till en hetsig diskussion mellan Carl-Oskar Bohlin (M) och Lorentz Tovatt (MP).

Se intervjun med Lorentz Tovatt.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Från näringslivet deltog Lars Lundin från Holmen Papper. Han menade att alla energislag behövs från deras perspektiv:

– A och O är en stabil tillgång till el och förutsägbara priser. Det finns el, men den finns på fel ställe. Se till att använda alla energislag.

100 % förnybart eller 100 % fossilfritt?

Flera av partierna på högersidan uttryckte en önskan om att regeringen ändrar målet om 100 % förnybar energi till 100 % fossilfri energi, eftersom det nuvarande målet signalerar att kärnkraften inte är en del av Sveriges framtida energisystem.

– Jag ifrågasätter regeringens trovärdighet. De har stängt ner kärnkraftverk och säger sig nu satsa på kärnkraft. För att öka trovärdigheten behöver de ändra sitt mål till 100 % fossilfritt. Ett annat problem är hur man sagt sig vilja värna fjärr- och kraftvärmen men sedan ändå åtta-dubblar avfallsförbränningsskatten. Det är ju att bryta den energiöverenskommelse vi faktiskt hade, sa Camilla Brodin (KD).

Se intervjun med Camilla Brodin

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Elektrifieringsstrategin hotas inför valet

Under debatten ställde moderatorn Malin Thorsén frågor till alla energipolitiska talespersoner som de fick svara ja eller nej på med gröna och röda lappar. En av frågorna gällde deras inställning till elektrifieringsstrategin. Resultatet av de röda och gröna lapparna som hölls upp visade att elektrifieringsstrategin kanske inte kommer överleva valet om det blåa blocket kommer till makten i höst. Mattias Bäckström Johansson (SD) menade att regeringen har satt ihop denna överenskommelse utan allianspartiers inspel, vilket gör att de inte står bakom strategin till fullo.

Stor enighet kring kortade tillståndsprocesser

En fråga som dock enade alla partier var frågan om att tillståndsprocesserna behöver kortas. Camilla Brodin (KD) underströk att regeringen måste gå från ord till handling och faktiskt korta tillståndsprocesserna nu, och Martin Ådahl (C) efterfrågade ett snabbspår för tillstånd.

– Det är helt orimligt att tillståndsprocesserna är så långa. Jag bara varnar; den som bildar regering med stöd av Centerpartiet kommer få ett krav på sig att ändra tillståndsprocesserna, sa Martin Ådahl.

Nu väntar vi med spänning på valet i höst och de kommande energipolitiska beslut som kommer att påverka Sveriges framtid.

Från politiken deltog: Energiminister Khashayar Farmanbar, Carl-Oskar Bohlin, (M); Monica Haider (S); Lorentz Tovatt (MP), Camilla Brodin (KD), Birger Lathi (V), Arman Teimouri (L), Mattias Bäckström Johansson (SD) och Martin Ådahl (C).

Från energibranschen deltog: Lars Lundin (Holmen Papper), Johanna Sandahl (Naturskyddsföreningen), Per Eckemark (SvK) och Lina Bertling Tjernberg (KTH).