Elcertifikaten så billiga att kostnaden överstiger nyttan

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energimyndigheten konstaterar i sin rapport ”Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2023” att kostnaden för elcertifikatssystemet överstiger nyttan givet dagens låga priser på elcertifikat. Med anledning av det föreslår myndigheten ett antal åtgärder för att minska systemets kostnader. Vidare föreslår de en utredning om möjligheten att förkorta systemet.

- Vi välkomnar en utredning att förkorta systemet. Det är rimligt att se över alternativen då systemet för närvarande kostar mer än vad det smakar, säger Per Holm ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Elcertifikatssystemet syftar till att ge stimulera ny förnybar elproduktion. Vid årsskiftet infördes ett stopp för tilldelning av certifikat till nya anläggningar då målet för förnybar el har nåtts och även överträffats. Tack vare att det produceras mer förnybar el inom elcertifikatssystemet än vad som efterfrågas byggs det succesivt upp ett stort överskott på elcertifikat. Det har inneburit en priskollaps med varaktigt extremt låga priser.

Energimyndigheten konstaterar i sin rapport att de administrativa kostnaderna för systemet är större än nyttorna givet de historiskt låga elcertifikatspriserna. Därför föreslår myndigheten bland annat att:

  • Lagringsavgiften för elcertifikat ersätts med en utfärdande- och annulleringsavgift
  • Gränsen för kvotplikten höjs till 1200 MWh/år
  • Vidare föreslår Energimyndigheten att de bör få i uppdrag att undersöka om systemet kan förkortas samt föreslå en plan för hur det i så fall skulle genomföras. 
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se