Energiföretagens vd i regeringens Elektrifieringsråd

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd. Rådet ska vara rådgivande till regeringen och ska stödja genomförandet av regeringens elektrifieringsstrategi. En av de utsedda ledamöterna är Energiföretagens vd Åsa Pettersson.

Regeringen beslutade om Elektrifieringsstrategin i februari i år och en av åtgärderna i strategin var att inrätta ett elektrifieringsråd.

Inom ramen för sitt uppdrag ska Elektrifieringsrådet: bidra till ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling, utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av vissa åtgärder i elektrifieringsstrategin och stödja regeringens arbete med att utvärdera förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven samt tydliggöra behov och insatser som görs eller planeras i olika delar av samhället som kan bidra till en gynnsam utveckling.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin samt för att bidra till att samhällets aktörer, från bland annat den offentliga som privata sfären drar åt samma håll. Här kommer elektrifieringsrådet att spela en avgörande roll, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Elektrifieringsrådets uppdrag gäller för perioden 22 juni 2022 till den 31 december 2024. Energiministern är ordförande för Elektrifieringsrådet och har i dag utsett ledamöter för perioden 22 juni 2022 -15 juni 2023, bland dem Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige:

- Jag ser fram emot att bidra med energibranschens samlade kunskap så att vi så snabbt och effektivt som möjligt kan komma framåt i dessa så viktiga frågor. Det handlar om hur vi får ett effektivt energisystem, om Sveriges konkurrenskraft och till syvende och sist klimatet. 

Övriga ledamöter är:

 • Verkställande direktören Daniel Badman
 • Verkställande direktören Maria Malmkvist
 • Verkställande direktören Jan-Olof Jacke
 • Verkställande direktören Annika Roos
 • Verkställande direktören Maria Sunér
 • Verkställande direktören Jonas Hagelqvist
 • Verkställande direktören Viveka Beckeman
 • Verkställande direktören Klas Wåhlberg
 • Verkställande direktören Markus Wråke
 • Ordföranden Johanna Sandahl
 • Verkställande direktören Johanna Lakso
 • Verkställande direktören Mattias Bergman
 • Ställföreträdande ordföranden Carola Gunnarsson
 • Förbundsordföranden Marie Nilsson

Regeringen utser i dag generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket till ledamöter i Elektrifieringsrådet. I Elektrifieringsrådet ska också landshövdingen för Norrbottens län ingå.

Läs vidare på regeringens hemsida.