Välkomna steg mot långsiktiga spelregler i energipolitiken

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen presenterade idag vid en presskonferens ett antal förslag på energiområdet och bjöd samtidigt in till blocköverskridande samtal efter valet. Energiföretagen välkomnar möjligheten till samling i de så viktiga energifrågorna liksom ambitionen att röja hinder för en snabb elektrifiering och genomföra regelförändringar som kan bidra till att skapa konkurrensneutrala villkor för samtliga fossilfria kraftslag.

Energiminister Khashayar Farmanbar och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll presenterade idag vid en presskonferens flera förslag på energiområdet. I ljuset av de höga energipriserna, den gröna omställningen och en ökad elanvändning sa regeringen att de vill öka elproduktionen i alla fossilfria kraftslag de närmaste åren.

– Vi välkomnar regeringens ambition att undanröja hinder så att vi kan bygga ut Sveriges energisystem i den takt klimatomställningen kräver. Likvärdiga spelregler för alla fossilfria kraftslag är en viktig förutsättning för Sveriges ambition att elektrifiera industrin och transportsektorn och klara målet om fossilfrihet på bara 20 år, säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen. Vi ser också positivt på möjligheten till nya blocköverskridande samtal så att vi kan få den stabilitet i energipolitiken som vi behöver.

Regeringen presenterade bland annat ett uppdrag till Energimyndigheten om en strategi för fjärr- och kraftvärme, ett uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten om en översyn av kärnkraftens regelverk, samt de sedan tidigare aviserade uppdragen att följa upp arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor liksom att utreda vattenkraftens lokala och regionala nyttor för kraftsystemet.

Åsa Pettersson igen:

– Vi har länge efterfrågat en strategi för fjärr- och kraftvärmen och ser fram emot att bidra i arbetet med att ta fram en sådan. Det är viktigt att ett sådant arbete också analyserar de skatter som idag missgynnar värmesektorn.

– Vidare välkomnar vi dagens besked om att se över regelverket för kärnkraften som öppnar för framtida investeringar i till exempel SMR-teknik. Att regeringen öppnar för diskussion om miljöbalkens begränsningar avseende förläggningsplats för kärnkraft och antal reaktorer är också positivt i ljuset av att det utgör viktiga förutsättningar för investeringar i SMR-teknik och dess olika tillämpningsområden.

– Det är också viktigt att vattenkraftens roller för energisystemet särskilt betonas. Med mer sol och vind i systemet blir vattenkraftens balans- och reglerförmåga allt viktigare och det är därför av största vikt att den pågående omprövningen av vattenkraften genomförs med hänsyn till både miljö och svensk elproduktion.