Vårfloden har startat – elsystemets stora batteriladdning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vårfloden brukar komma igång runt vecka 16 och när vi nu summerar läget efter vecka 19 finns tydliga tecken på att årets vårflod har börjat över hela landet. Vårfloden har en viktig funktion för energisystemet eftersom den fyller på vattenmagasinen med energi i form av lagrat vatten. Det är ungefär som att ladda ett batteri, i stor skala, för hela elsystemet.

Varje vecka summerar Energiföretagen Sverige kraftbalansen inom Sverige med de olika kraftslagens bidrag till total elproduktion i Kraftläget som kan läsas här

Här framgår också tillrinningen till vattenkraften, som under vårfloden är extra stor när snösmältningen drar igång på allvar. Grafen nedan visar hur den totala fyllnadsgraden i de svenska magasinen tydligt har vänt uppåt. Vårfloden har hittills inte varit kraftig. Endast en varning om ökade flöden finns idag (18 maj) på SMHI:s webbplats, från Lillpiteälven.

Vårflod över tid – stora variationer i vattenkraftens elproduktion

Vårfloden sker över en längre tid inom Sverige med start i de sydligaste delarna. Redan i början av mars toppade magasinen i vårt sydligaste elområde (elområde 4). Magasinen i elområde 3 började vända uppåt i början av april och i elområde 2 i månadsskiftet april/maj. Nu har magasinen börjat fyllas på även i nordligaste Sverige (elområde 1), där de största magasinen ligger. Vi kan därmed säga att vårfloden nu kommit igång överallt i landet.

Vårflodens bidrag till vattenkraftsproduktionen är stort, även om en hel del nederbörd också kan falla under hösten. Inom vattenkraften talar vi om torrår och våtår, där vattenkraftproduktionen över ett år som högst nått nära 79 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) under ett våtår, medan den under ett torrår som lägst gått ned till 51 TWh. Ett stort intervall alltså där det genomsnittliga produktionsvärdet är 65 TWh. Grafen nedan visar hur vattenkraftens elproduktion svängt sedan 1950. Sedan 1970-talet har ingen större utbyggnad av vattenkraften skett.

Vattenmagasinen är enorma energilager

Hur kan vi då dra nytta av vårfloden? Johan Bladh, vattenkraftansvarig på Energiföretagen förklarar:

– När snön smälter uppe i fjällen och skogslandskapen så kommer enormt mycket vatten på en gång och därför är det viktigt att vi har riktigt stora vattenmagasin högt uppe i våra vattenkraftsälvar. Svenska vattenmagasin kan lagra cirka 33 TWh, vilket är väldigt mycket jämfört andra typer av energilager som brukar nämnas i energidebatten.

Räknar vi in Norge och Finland också så rymmer vattenmagasinen i Norden hela 120 TWh. Utan dessa stora vattenmagasin skulle det mesta av vattnet rinna rakt ut i havet under våren, utan att kunna omvandlas till el.

Producenterna planerar produktionen av el

Vad innebär vårfloden då för vattenkraftsproducenterna? Johan Bladh kommenterar:

– Vi vet förstås att det kommer en vårflod varje år. Utmaningen för vattenkraftägarna är att med hjälp av mätdata, prognoser och modeller förutse så gott det går när vårfloden kommer och hur stor den blir så att allt vatten kan omvandlas till el när det som bäst behövs. Producenterna strävar efter att tömma magasinen i lagom takt under vintern så att så mycket som möjligt av det vatten som kommer med vårfloden kan lagras inför nästkommande år.

Den viktiga dammsäkerheten

Det är viktigt att dammanläggningarna och deras utskov dimensioneras och byggs så att höga flöden vid behov kan släppas förbi utan att människor, anläggningar eller miljö skadas. Energiföretagen Sverige har tillsammans med Svenska kraftnät, och SveMin i samverkan med SMHI tagit fram nya riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar.

Medför vårfloden specifikt några risker för dammsäkerheten?

– Vårfloden utgör inte någon risk i sig eftersom anläggningarna är dimensionerade för att klara även höga eller extremt höga flöden, menar Johan Bladh. Men det gäller att hålla anläggningarna i gott skick och att ha koll på tillrinningar och vattennivåer så att vatten kan avbördas på ett säkert sätt om det skulle bli nödvändigt.

Johan Bladh understryker vikten av att med jämna mellanrum se över flödesdimensioneringen av anläggningarna då beräkningsförutsättningarna kan förändras över tid. En översyn av de nationella riktlinjerna genomfördes under förra året och nu pågår ett framåtsyftande arbete med att analysera klimatförändringarnas inverkan på flödesdimensioneringen.

Fördjupning i dimensionerande flöden för dammar

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar.

som finns tillgängliga för nedladdning på Svenska kraftnäts webbplats tillsammans med en PM som förklarar de ändringar som gjorts och deras innebörd.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se