COP27 – mest salt och bara lite sött

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

COP27 är det 27:e FN-toppmötet om klimatet. COP står för Conference Of the Parties, parternas konferens. Parterna syftar på de länder som skrivit under FN:s klimatkonvention. Mötet hölls Egypten mellan 6 november och 18 november 2022. Sverige deltog tillsammans med över 200 länder samt ett stort antal företag och andra organisationer.

- Det är nedslående att man inte kan enas om att fossila bränslen ska fasas ut. Det är verkligen bara salt och inget sött, säger Per Holm ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

Mötet är en årlig konferens sedan första FN-klimatöverenskommelsen 1992. Nu fungerar den som en uppföljning till det klimatmöte som hölls i Paris 2015. Då skrev 191 länder på det så kallade Parisavtalet där man lovade att hejda klimatförändringarna och motverka dess konsekvenser. Avtalet stipulerade att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader.  

- Tyvärr ser det ut som att den ”praktiska dörren” att nå 1,5-gradersmålet är stängd. Den politik som skulle krävas verkar inte accepteras. Däremot är varje tiondels grad som uppvärmningen kan begränsas av yttersta vikt. Ansträngningarna att minska den globala uppvärmningen måste intensifieras, säger Per Holm.

Frågor som har diskuterats under COP27 är bland andra: 

  • Skärpta åtaganden om utsläppsminskningar till 2030 och hur dessa utsläppsminskningar ska åstadkommas. 
  • Anpassning till klimatförändringar och ersättning för klimatskador.
  • Finansiering av utsläppsminskningar och åtgärder för klimatanpassning i utvecklingsländer. 

Vissa framgångar nåddes kring ersättning av skador och finansiering av utsläppsminskningar i andra länder. Däremot levererar länderna liksom vid tidigare klimatmöten inte tillräckliga åtaganden för att minska den globala uppvärmningen ens till två grader.

- Man kan ibland undra om det är värt mödan, men alternativet inget möte är betydligt sämre. Jag hoppas på att Sverige och EU visar vägen framåt för mer ambitiös klimatpolitik så at uppvärmningen begränsas, avslutar Per Holm.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se