EU:s intäktstak för elproducenter tidigast i mars

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU:s intäktstak för vissa elproducenter kommer inte börja gälla i Sverige förrän tidigast 1 mars 2023, det meddelade regeringen idag. Energiföretagen Sverige välkomnar beskedet då det minskar risken för minskad elproduktion i vinter.

Regeringen informerade i ett pressmeddelande den 25 november att det behöver införas en kompletterande svensk lagstiftning för att tillämpa intäktstaket för elproducenter (EU:s förordning 2022/854) och att det därmed kommer tillämpas tidigast från den 1 mars 2023, och inte från 1 december. 

- Med tanke på de många tolknings- och implementeringsfrågor som finns kring intäktstaket för elproducenter är det välkommet att införandet senareläggs till tidigast i mars. Det finns så många osäkerheter kring den svenska implementeringen så om taket skulle gälla redan första december finns en risk att elproduktion hållits tillbaka från marknaden och det hade varit mycket olyckligt utifrån de rådande höga elpriserna, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige. 

EU:s energiministrar kom den 30 september överens om en nödåtgärdsförordning för att komma till rätta med de höga energipriserna. Förordningen (EU) 2022/1854) innehöll bland annat ett intäktstak för elproducenter. Intäktstaket innebär att elproducenternas intäkter från viss elproduktion begränsas till högst 180 euro per megawattimme producerad el.

Regeringen bedömer nu att förordningens bestämmelser om intäktstaket behöver kompletteras med nationell lagstiftning och att det därför inte är möjligt att tillämpa reglerna i Sverige från och med 1 december 2022 - utan som tidigast från 1 mars 2023.

Finansdepartementet väntas remissbehandla en ny skattelagstiftning innan intäktstaket kan genomföras för svensk del. Åtgärden ska enligt förordningen vara tillfällig till och med 30 juni 2023. 

Regeringens pressmeddelande finns att läsa här.

EU:s rådsförordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna finns att läsa här.

 

 

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se