Intensiv energidebatt märks när kundnöjdheten i energibranschen mäts

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Att energifrågor har blivit allmänintresse är något som märks överallt och nu även i den senaste mätningen från SKI av hur nöjda kunderna är med energibolagen. En skakig marknad med kraftigt ökade priser ger avtryck hos kunderna. Fjärrvärmekunderna är de som går mot strömmen och är mer nöjda än tidigare.

SKI, Svenskt Kvalitetsindex, genomför årliga undersökningar för segmenten: elnät, elhandel, och fjärrvärme, uppdelat på målgrupperna privat och företag. Kundnöjdheten i fjärrvärmebranschen ökar i nöjdhet jämfört med förra året. Det gäller både privatkunder och företagskunder. När det gäller både elhandel och elnät har nöjdheten däremot minskat. Höga priser, hetsiga debatter och hot om elbrist är en del av förklaringen.

Nöjdare fjärrvärmekunder

Fjärrvärmekunderna är nöjdare än övriga energikunder. Fjärrvärmeföretagens index har gått upp från 67,4 till 69,1 och det är ingen större skillnad mellan företags- och privatkunder.

– Det är tydligt att fjärrvärmekunderna sett fördelen med just fjärrvärme som värmekälla ett år som detta, säger Lovisa Svensson, projektledare Svenskt Kvalitetsindex. Stabilitet, komfort och högt prisvärde ligger bakom årets uppgång. Vi ser också att kundnöjdheten bland de kunder som aktivt skaffat fjärrvärme är mer nöjda jämfört med om det redan fanns tillgängligt i fastigheten. Detta är en indikation på att själva valhandlingen spelar en viss roll för en positiv kundupplevelse, avslutar Lovisa Svensson.

Prisökning, debatt och hot om elbrist påverkar elkunden

Högljudd politisk debatt, hot om elbrist, extrem prisvariation, kostnadskris och nedringda kundtjänster - det skulle kunna vara en sammanfattning av energibranschen det senaste året. Det har självklart satt sina spår i kundupplevelsen, skriver SKI i sitt pressmeddelande och de här faktorerna påverkar givetvis resultatet av undersökningen, vilken som sagt visar på en minskad upplevd nöjdhet. För elhandelsföretagen har kundnöjdheten minskat från 67,0 indexenheter förra året till 64,4 i år. Även elnätsföretagen minskar – från förra årets 63,7 till att i år hamna på 59,0. Kunderna ger dock elnätsföretagen goda omdömen gällande leveranssäkerhet och hanteringen vid avbrott.

– Efter 2022 går det inte längre att säga att energibranschen präglas av lågt kundintresse, konstaterar Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex. Det är klart att prisfrågorna dominerat, men samtidigt så noterar vi att frågor kring hur man kan påverka sin förbrukning och själv kunna stå för sin energiförsörjning har vunnit större intresse. Att prata energifrågor har i år blivit lika naturligt som att prata väder.

Frågor kring hur man kan påverka sin förbrukning och själv kunna stå för sin energiförsörjning har vunnit större intresse bland kunderna. Man efterfrågar också mer information om, och förståelse för, hur och vad som påverkar priset, liksom enklare och smidigare lösningar för att kunna följa och påverka sin förbrukning.

Något som märks tydligt är ett större engagemang när det gäller att ta kontakt, att ställa frågor om olika avtal och även att aktivt byta avtal eller byta leverantör.

– Var fjärde elhandelskund har gjort förändringar i sitt nuvarande elavtal. Var femte har bytt elhandelsleverantör, säger Johan Parmler. Noteras bör dock att de aktörer som attraherat en mängd nya kunder har fått lägre kundbetyg. Man har uppenbarligen inte lyckats ta hand om de nya på ett bra sätt. Och kanske upplever kunderna som bytt att gräset inte var grönare på den andra sidan.

Läs mer hos SKI och se vilka företag som hamnar i topp i mätningen.