Regeringsuppdrag till Svk att upphandla förbrukningsflex

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen välkomnar regeringens uppdrag som innebär att Svenska kraftnät för perioden den 1 december 2022–den 31 mars 2023 ska upphandla förbrukningsflexibilitet av el i syfte att åstadkomma en sammanlagd minskad bruttoelförbrukning i Sverige om 5 procent i genomsnitt per timme under höglasttimmarna.

Regeringen har beslutat att ge Svenska kraftnät i uppdrag att upphandla förbrukningsflexibilitet av el i syfte att klara EU:s elbesparingskrav inför vintern.

– Det är bra att det regeringen uppdrar åt Svenska kraftnät att upphandla förbrukningsflexibilitet inför vintern, vilket kan förväntas ha en betydande prisdämpande effekt. Energiforsk presenterade tidigare i höstas en rapport som visade att om hela Europa minskar sin elförbrukning med 10 procent skulle konsumentpriserna i elområde 3 och 4 i södra Sverige minska med cirka 1,7 kronor per kilowattimme, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och energianvändning på Energiföretagen Sverige.

Regeringens uppdrag innebär att Svenska kraftnät för perioden den 1 december 2022–den 31 mars 2023 ska upphandla förbrukningsflexibilitet av el i syfte att åstadkomma en sammanlagd minskad bruttoelförbrukning i Sverige om 5 procent i genomsnitt per timme under höglasttimmarna. Svenska kraftnät uppdras även att fastställa höglasttimmar för el motsvarande minst 10 procent av alla timmar under perioden den 1 december 2022–den 31 mars 2023.

Svenska kraftnät ska också beräkna Sveriges totalt och genomsnittligt uppnådda minskning av bruttoelförbrukning per månad under de fastställda höglasttimmarna som ska rapporteras varje månad.

Upphandlingen syftar till att klara EU:s elbesparingskrav

EU:s energiministrar antog den 6 oktober en förordning ((EU) 2022/1854) om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna. Förordningen innebär bland annat att medlemsstaterna ska sträva efter att minska sin totala månatliga bruttoelförbrukning med 10 procent till och med den 31 december 2023 samt ett bindande krav att minska sin bruttoelförbrukning med minst 5 procent under höglasttimmar under perioden den 1 december 2022 till och med den 31 mars 2023.

Regeringen bedömer att upphandling av förbrukningsflexibilitet är ett statligt stöd som kräver godkännande från EU-kommissionen innan det genomförs. Svenska kraftnät planerar att finansiera upphandlingen med kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter).

Svenska kraftnät redovisade upphandlingsmodeller i slutet av oktober

Den 8 september 2022 gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda ytterligare upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige, vilket slutredovisades den 28 oktober. Svenska kraftnät identifierade tre modeller för förbrukningsflexibilitet;

  • lämna prisberoende bud på spotmarknaden
  • flytta förbrukning från höglasttimmar
  • köpa mindre el

Modellerna bedömer Svenska kraftnät kan passa olika aktörer olika bra, det är därför möjligt att genomföra en upphandling av de tre modellerna parallellt med varandra för att få så stor effekt som möjligt.

Svenska kraftnäts rapport Uppdrag att förbereda ytterligare upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige kan läsas här.

Regeringens uppdrag till Svenska kraftnät finns att läsa här.

Svenska kraftnät har också publicerat en annons med kvalificeringssystemet för upphandlingen finns publicerad i E-avrop. Du som är potentiell leverantör av förbrukningsflexibilitet kan anmäla ditt intresse där.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se