Energiföretagen: Elkunderna är trygga i sina avtal!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Elhandelsföretagen planerar inte att använda sig av klausulen force majeure för att häva ingångna fastprisavtal på el. Elkunderna är trygga i sina avtal. Frågan om force majeure har efter en snabb undersökning bland Energiföretagen Sveriges medlemsföretag visat sig inte stämma. Det är också i linje med vad Regeringskansliet rapporterade under en presskonferens på eftermiddagen idag.

Flera medier har under onsdagen rapporterat om att det finns elhandelsföretag som funderar på om det rådande marknadsläget skulle kunna utgöra force majeure – en oförutsebar händelse – och med den motiveringen kunna säga upp tidsbundna fastprisavtal. Energiföretagen Sverige ställer sig frågande till var den information kommer ifrån, och våra medlemmar känner inte igen sig i detta. Det har blivit en storm i ett vattenglas.

I samband med detta så höll Regeringskansliet idag den 7 september kl 16:30 en presskonferens, där det framkom att en överväldigande majoritet av de elhandelsföretag som är medlemmar i Energiföretagen Sverige i dagsläget inte planerar att hävda force majeure mot sina kunder.

Dessa elhandesföretags inställning är alltså, trots den tuffa situationen på elmarknaden, att ingångna avtal gäller och kunderna kan känna sig trygga i detta.