EU-parlamentet röstade för att begränsa användningen av skogsrester

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Idag, onsdag 14 september, antog Europaparlamentet sin position för förnybartdirektivet. Inom ramen för revisionen har kriterier för vad som räknas som hållbart introducerats både för biomassa och vattenkraft. Sista ordet är ändå inte sagt. Nu väntar fortsatta förhandlingar mellan rådet, kommissionen och parlamentet.

I praktiken innebär dagens votering att produktion av fjärr- och kraftvärme fördyras kraftigt, såväl i Sverige som i hela EU. Detta i en tid när Europa står inför en energikris, med ökande elpriser och i ett läge då alla hållbara kratslag behövs. Dagens votering skulle innebära kraftigt försämrad tillgång till hållbar och förutsägbar fjärrvärme och el. Den bioenergi som Europaparlamentet idag röstade emot är rester från skogsindustriell avverkning så som toppar och grenar som blir kvar när man har avverkat träd för att bygga hus eller göra förädlade träprodukter.

Energiföretagen har jobbat hårt för att säkerställa att en framtida lagtext fungerar också i det svenska energisystemet. Energiföretagen har uppmärksammat lagstiftarna på att rester från skogen, jordbruket, parker eller infrastrukturprojekt bör räknas som hållbar bioenergi för att värna om klimatet och säkerställa att energiföretag kan fortsätta leverera hållbar fjärrvärme och el. Bioenergin har, enligt IEA-bioenergi och EU-kommissionens forskningsorgan (JRC), en viktig roll för att Sverige och EU ska nå sina klimatmål. Diskussionen om biomassan har varit mycket känslosam och de nordiska förhållanden har varit svåra att få förståelse för.

– Dagens omröstning försämrar EU:s möjligheter att nå åtaganden om klimatet, och målet att öka andelen förnybar energi. Den riskerar också att öka EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland och diktaturer i mellanöstern, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig miljö, hållbarhet och energitillförsel på Energiföretagen.

– En liten ljusglimt är att vattenkraften fick gehör bland ledamöterna. Under utskottens arbete kom det in förslag om hållbarhetskriterier för vattenkraft som kraftigt hade försvårat för hur vattenkraft idag används i Sverige. Energiföretagen har tillsammans med sina medlemmar lagt mycket tid på att förklara varför dessa krav är orimliga att införa, och, flera problematiska detaljregleringar fick lyckligtvis inte stöd vid dagens votering, kommenterar Julia Lindholm, ansvarig Energiföretagens Brysselkontor.

Dagens resultat innebär dock inte att lagstiftningen är klar. Nu har Europaparlamentet formellt antagit en intern position för revideringen av direktivet vilket kommer fungera som mandat vid de så kallade trepartsförhandlingarna mellan EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. Energiföretagen har fortsatt kontakt med lagstiftarna och jobbar med ihärdigt med ärendet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se