Regeringen ställer ut kreditgarantier till aktörer på Nasdaq

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Kriget i Ukraina och de höga elpriserna som följt innebär en risk för finansiella störningar, varför regeringen beslutat att ställa ut kreditgarantier till elproducenterna på Nasdaq Clearing AB. Åtgärden är en följd av att elproducenterna har stora svårigheter att säkra tillräcklig likviditet för de kraftigt ökande säkerhetskrav som marknadsplatsen kräver när terminspriserna på el ökat så kraftigt. Likviditetsutmaningen har dock inget med företagens solvens att göra.

- Vi välkomnar regeringens besked som är nödvändigt för att rädda en extrem situation, som systemet inte är riggat för. Åtgärden skapar en säkerhet i systemet och en trygghet för aktörerna och kunderna. Energiföretagen Sverige och våra medlemmar har proaktivt kontaktat regeringen för att lyfta frågan och dess långsiktiga konsekvenser, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige.

Regeringens kreditstöd är frivilligt att söka och kan nyttjas av de som behöver det. Uppdraget att verkställa likviditetsgarantierna till energibolagen ska hanteras av Riksgäldskontoret.

Företagens likviditetsproblem beror framför allt på att elpriserna ökat ca 1100% på ett år. Detta innebär ett problem då de handlande företagen måste täcka skillnaden mellan det elpris som tecknats i långtidskontrakten för framtida leveranser och det nu aktuella elpriset. Denna mellanskillnad måste tillhandahållas som en garanti i kontanta medel vilket påverkar företagens likviditet. Företagen som är drabbade är dock i grunden solida företag.

I sitt pressmeddelande skriver regeringen; För att garantierna ska kunna vara på plats så snart som möjligt avses ett utskottsinitiativ tas för att därefter beslutas av riksdagen måndagen den 5 september. Genom beslutet säkras likviditeten hos svenska energibolag eftersom bolagens likviditet inte är anpassade för den extrema prissituation som nu råder.

Läs hela regeringens pressmeddelande.

Lyssna på presskonferensen på regeringens hemsida.

Fakta om elprisrisk

Eftersom el inte går att lagra så är elpriset alltid beroende av de aktuella förhållandena. Inte minst vad gäller väder och vind då detta påverkar såväl produktion som användning av el. Detta innebär en risk för svängningar i elpriset som tidvis kan vara stora. Nu har vi dock den största påverkan från kraftigt stigande gaspriser på grund av kriget i Ukraina.

För att skydda sig mot prissvängningar kan aktörerna hantera detta generellt genom att prissäkra sig på den finansiella elmarknaden. I Norden sker detta vanligen via Nasdaq Commodities. Elproducenter har över lag en betydande del av sin planerade produktion prislåst med elterminer för att säkra framtida intäkter.

Värdet av elterminerna varierar under handelsperioden fram till att leverans sker. Slutlikvid och avräkning för en eltermin sker i samband med att kontraktet går i leverans. Exempel: En producent säljer ett kontrakt för leverans under kvartal 4 2022 den 26 augusti 2021 för 33 EUR/MWh. Den 26 augusti 2022 handlas Q4-22 för 417 EUR/MWh. Mellanskillnaden på 384 EUR/MWh måste säljaren kunna garantera att betala. Inkomsten för producenten kommer löpande under kvartal fyra, men under tiden uppstår en betydande likviditetsbrist. Med kraftigt stigande priser kan det bli betydande problem med kreditlimiter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 044-121318
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se