Välkomna besked om kraftvärme och slopad avfallsförbränningsskatt

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under måndagen kom flera energipolitiska utspel som berör kraftvärmen. Med dessa ser branschen en starkare politisk samsyn kring vikten av kraftvärme och välkomnar insatser som kan bidra till att stärka och öka svensk planerbar elproduktion och underlätta situationen i framför allt södra Sverige.

Finansminister Mikael Damberg uppger till TT på måndagen att regeringen vill ta bort skatten på avfallsförbränning. Detta skall enligt Damberg ge bättre förutsättningar för investeringar. Regeringen har också gett Svenska kraftnät i uppdrag att maximera kraftvärmens bidrag till elsystemet.  

Moderaternas energipolitiske talesperson Carl-Oskar Bohlin presenterade under måndagen ”Fem åtgärder mot energikrisen” där man bland annat lyfter fram att Svenska kraftnät ska aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar i Sverige och att man vill ta bort flera av de skatter som gjort kraftvärmen mindre lönsam. 

Energiföretagen välkomnar att regeringen nu vill ta bort avfallsförbränningsskatten. Redan innan avfallsförbränningsskatten infördes 2020 har Energiföretagen pekat på att den leder fel, vilket också bekräftades av Skatteverkets utvärdering i höstas som kom fram till att den är ineffektiv och hämmar investeringar.

Vid sidan av avfallsförbränningsskatten finns även en beskattning av bioolja för uppvärmningsändamål som påverkar elproduktion i kraftvärmeverk negativt. Energiföretagen har sedan länge framhållit den negativa effekt dessa skatter har på kraftvärmens konkurrenskraft och efterlyst en systemsyn på kraft- och fjärrvärmen och dess roll i energisystemet. Dagens besked öppnar för en mer långsiktig och brett förankrad energipolitik.  

- Detta är en välkommen förändring i energipolitiken när såväl regering som opposition nu säger sig vilja avskaffa skadliga skatter. Det är viktigt att dessa ambitioner tas vidare av en ny regering efter valet. Men det är också viktigt att regeringen tar initiativ till en slopad biooljeskatt och åtminstone en tidsbegränsad sänkning av övrig kraftvärmebeskattning om man på allvar vill öka elproduktionen från kraftvärmen det närmaste året, säger Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel, hos Energiföretagen Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se