Nordic Energy Network

Energiföretagen är tillsammans med sina nordiska systerföreningar och medlemsföretag i Bryssel värd för nätverket Nordic Energy Network. Nätverkets syfte är att samla nordiska aktörer inom energi för att informera om aktuella ärenden och för kontaktskapande. Nätverksträffarna hålls på det gemensamma nordiska kontor i Bryssel, ett stenkast ifrån de olika EU-institutionerna.

Den 27 april arrangerade nätverket en träff med Catharina Sikow-Magny, direktör för grön omställning och energisystem vid DG Energy. Hon gav en värdefull inblick i EU-kommissionens energi- och klimatagenda och presenterade hur arbetet med revisionen av elmarknadsdesignen fortlöper.