Anpassning av yrkeshögskolan för att möta energi- och klimatomställning

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Regeringen ger Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att analysera hur yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas på längre sikt med anledning av energi- och klimatomställningen i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov och svensk konkurrenskraft. Något som Energiföretagen välkomnar. 

–Riksdag, näringsliv och energibransch är överens om att energisystemet behöver utvecklas och byggas ut. Därför behöver många fler attraheras till utbildningar som leder till arbete inom energibranschen. Sveriges energiföretag gör sitt för att engagera sig i utbildningarna - men politiken och utbildningsväsendet har en viktig uppgift i att underlätta rekryteringen. Att säkerställa att Yrkeshögskolans utbildningar matchar behovet är mycket viktigt och därför välkomnar vi uppdraget som nu läggs. Det ligger i allas intresse att utbilda dagens unga för en framtidsbransch och ett yrke där de behövs, säger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjnings frågor hos Energiföretagen.

I uppdraget ingår att redovisa på vilket sätt yrkeshögskolans utbildningar bidrar till klimatomställningen. MYH ska särskilt beakta hur man inom ramen för uppdraget kan fokusera på fler utbildade inom det tillväxtfrämjande STEM-området som inbegriper ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

Uppdraget ska redovisas senast den 6 september 2024: Yrkeshögskolans utbildningsutbud kan behöva anpassas med anledning av energi- och klimatomställningen - Regeringen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Greta Hjortzberg

Greta Hjortzberg

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 37
E-post: greta.hjortzberg@energiforetagen.se