Energiföretagen välkomnar ny centerledare

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

I dagarna har Centerpartiet hållit stämma i Helsingborg och till ny partiordförande valdes Muharrem Demirok. Energiföretagen vill gratulera till partiledarskapet och hoppas givetvis en god dialog framöver. Inte minst med tanke på att energifrågorna blir allt viktigare i samhället.  

Energipolitiken har varit het under senare år och även legat högt på Centerpartiets agenda. Samtidigt har Centerpartiet inte ingått i förra eller nuvarande regering. Energiföretagen hoppas att man i sin roll utanför regeringen kan agera som en konstruktiv part och bidra till långsiktiga lösningar. Här är några av de saker som energibranschen önskar av dig och Centerpartiet: 

  • Elbehovet ökar och alla energislag behövs. Den förra regeringen verkade för den förnybara energin. Den nya har låst upp begränsningar för kärnkraften. Vi hoppas att du i din nya roll kan stå upp för långsiktiga villkor för alla kraftslag. 
  • Var en konstruktiv röst gällande utbyggnaden lokalt. Utan el så blir det ingen elektrifiering eller grön omställning av samhället. Det behövs därför acceptans för mer elnät och vindkraft snabbt - även i landsbygdskommuner.  
  • Det behövs stora investeringar och reinvesteringar i elnäten. Jobba därför för en kraftig utbyggnad av elnäten.  
  • Bidra till att ledtiderna kortas, det är ett måste för att kunna genomföra den elektrifiering samhället efterfrågar. 
  • Var en progressiv röst som skapar långsiktiga överenskommelser i politiken.  
  • Glöm inte att värna fjärr- och kraftvärmen. Något som blivit ännu viktigare med ett ansträngt elsystem. 

Energiföretagen och våra medarbetare är alltid öppna för dialog med dig och de andra partiledarna i Riksdagen, välkommen på ett möte.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se