Nytt näringslivsråd ska stärka Sveriges försörjningsberedskap

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Regeringen har inrättat ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Rådet ska gagna samverkan och informationsutbyte mellan offentliga och privata aktörer för att underlätta beredskapen vid kriser i fredstider och krig. Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson är en av de som är inbjuden att delta i rådet.

Målet är att öka kunskapen hos rådsdeltagarna om tvärsektoriella frågor med olika perspektiv och förutsättningar som gäller för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten. Det ska ske till exempel genom att utbyta lägesinformation och lägesbilder med varandra på kort och lång sikt.

Brett och behovsstyrt deltagande
Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, är ordförande i rådet. Från regeringen ingår också försvarsministern, energi- och näringsministern och landsbygdsministern samt Försvarsmaktens överbefälhavare och generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Om frågor inom andra statsråds ansvarsområden ska tas upp vid rådets möten kan dessa statsråd även närvara.

De som är inbjudna att delta i näringslivsrådet är verksamma inom bland annat arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer som är av vikt för totalförsvaret och krisberedskapen, för att ha med olika sektorers perspektiv.

Energiföretagen vill stärka försörjningsberedskapen
Näringslivet ska få en mycket tydlig uppgift i näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. En av dem som erbjudits att delta är Energiföretagens vd Åsa Pettersson, som kommenterar den nya rollen:

– Energiföretagen Sverige välkomnar att regeringen har beslutat om det viktiga näringslivsrådet för stärkt försörjningsberedskap. Energifrågorna har här stor betydelse. Det innebär att vi tillsammans med andra viktiga samhällssektorer kan förebygga flaskhalsar och bidra med stärkta försörjningskedjor.

Frågorna kan till exempel handla om just försörjningskedjor, lagerhållning, och produktionsomställning. De kan också beröra andra områden som är relevanta för återuppbyggnaden av totalförsvaret och utformningen av krisberedskapen.

Arbetet i rådet drar nu igång och ett första möte är inplanerat till 29 mars.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se