Välkommet initiativ från (S) för att snabba på vindkraftsutbyggnaden

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Socialdemokraterna presenterade idag ett utskottsinitiativ som syftar till att skynda på tillståndsprocessen för vindkraftsbyggen. Detta är i linje med tidigare förslag från den förra regeringen och handlar om att kraftbolagen tidigare än i dag ska få veta om en kommun säger ja eller nej till vindkraft. Socialdemokraterna föreslår här att en kommun måste svara inom 9 månader efter att en begäran om att få bygga vindkraft kommit in.

Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov och riskdag och regering måste underlätta för ny produktion av alla kraftslag. Enligt en ny rapport från Energiföretagen kan energianvändningen landa på 330 TWh till 2045, framdrivet av bland annat elektrifieringen och de stora gröna industrisatsningar som aviserats.

Elbehovet väntas dock öka kontinuerligt närmaste åren och behöver snarast mötas med både ny elproduktion och elnät. Idag är landbaserad vindkraft det energislag som kan byggas snabbast, men som också möter ett ökat motstånd. Det är idag mycket svårt att förutsäga om en vindkraftspark kommer att få tillstånd, trots att platsen pekas ut genom detaljerade analyser och genom samråd.

– Energiföretagen välkomnar att frågan om ett reformerat veto lyfts av oppositionen. Vi har länge drivit frågan om förkortade tillståndsprocesser och det kommunala vetot är en av de viktigaste åtgärderna för att underlätta för ny elproduktion på kort sikt. Den nuvarande ordningen innebär en osäkerhet för investerare som hämmar investeringar. Ett reformerat veto som samtidigt säkerställer kommuners inflytande skulle vara ett stort steg framåt, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen.

Kommunerna kommer fortsatt att ha makten över markanvändning men processen behöver vara mer förutsägbar. Tillsammans med ett hållbart ersättningsystem för lokalsamhället som utreds för närvarande skulle ett reformerat kommunalt veto som ger trygghet för företagen och inflytande lokalt vara två grundpelare för en långsiktigt stabil utbyggnad av vindkraften.

– Vi vill samtidigt passa på att välkomna regeringens besked om att ge det slutliga tillståndet för den havsbaserade vindkraftparken Kriegers flak. Om investeringen blir av så skulle 2,6 TWh elproduktion vara ett mycket välkommet tillskott - fram för allt i södra Sverige, avslutar Åsa Pettersson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se