Regeringen vill tillåta fler reaktorer på fler platser

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen presenterade idag att man lägger ett förslag om ändringar i miljöbalken som möjliggör fler än tio reaktorer i Sverige och på andra platser än vad som är tillåtet idag. Förslaget är i enlighet med vad som tidigare aviserats i Tidöavtalet.

Enligt regeringen öppnar lagändringen upp för fler aktörer att bygga kärnkraft i Sverige, den öppnar också för en ny typ av reaktorer, så kallade småskaliga modulära reaktorer (SMR), liksom att elproduktionen kan byggas på platser där behovet är som störst.

- Vi välkomnar att regeringen genomför dessa förändringar i ett läge när Sverige har ett stort behov av ny fossilfri elproduktion. Vi behöver mer vindkraft både till land och till havs och vi behöver mer planerbar elproduktion för att elsystemet ska fungera optimalt och här spelar kärnkraften en viktig roll. Det här är också ett viktigt steg för mer jämlika spelregler på elmarknaden, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

Denna lagändring möjliggör för nya aktörer att bygga ny kärnkraft på nya platser och möjliggör också för nya tillämpningar för kärnkraft såsom värmenyttjande och vätgasproduktion. Ändringen öppnar således upp för nya möjligheter som är viktiga för omställningen av energisystemet och för att klimatmålen ska nås.

- Det är viktigt att regeringen i nästa steg skapar förutsättningar för en effektiv tillståndsprocess för ny kärnkraft liksom för andra utbyggbara kraftslag, avslutar Åsa Pettersson.

Läs regeringens pressmeddelande.