Välkommen ändring av energipolitiska målet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen välkomnar att regeringen nu går vidare med förslaget att ändra den energipolitiska målformuleringen till 100 procent fossilfritt. För att klara omställning och elektrifiering och för att klara klimatmålen krävs satsningar på alla fossilfria kraftslag, liksom omfattande investeringar i elnät.

På en presskonferens på onsdagen redogjorde energi- och näringsminister Ebba Busch samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari för de åtgärder regeringen vidtagit inom energi- och klimatområdet under de första hundra dagarna av mandatperioden.

Det mesta var redogörelser av åtgärder som Energiföretagen redan rapporterat om, bland annat beslut om att röja hinder för ny kärnkraft, satsning på negativa utsläpp genom bio-CCS, samt paus för omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd.

På presskonferensen presenterades också att regeringen nu, i enlighet med sitt vallöfte, avser att ändra den energipolitiska målformuleringen från 100 procent förnybar el 2040, till 100 procent fossilfri. Energiminister Ebba Busch motiverade ändringen med att ett mål om fossilfrihet är nödvändigt för att möjliggöra nödvändig teknisk utveckling för klimat- och energiomställningen. Energiministern framhöll att teknikneutraliteten därmed återställs i och med att inget fossilfritt kraftslag nu diskrimineras.

- Energiföretagen välkomnar ett nytt energipolitiskt mål då vi menar alla fossilfria kraftslag kommer att behövas om vi ska klara den omställning som väntar i framför allt industri och transportsektor, kommenterar Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen.

- Men en dubblering av elsystemet ställer också stora krav på långsiktighet och förutsägbarhet. Om våra medlemmar ska våga investera de mångmiljardbelopp som krävs, behövs en stabilitet som vara längre än fyra år. Därför önskar jag en bred politisk uppslutning bakom den nya målsättningen, liksom konkreta förslag och en plan för hur omställningen ska genomföras.

Det tidigare målet om hundra procent förnybar elproduktion, med förbehållet att det inte skulle ske någon politiskt driven nedläggning av kärnkraften, var tillsammans med målsättningen att Sverige inte skulle ha några nettoutsläpp år 2040 centrala delar av den blocköverskridande Energiöverenskommelsen från 2016. Överenskommelsen resulterade i en energipolitisk proposition 2017.

Detta riksdagsbundna mål kommer alltså behöva ändras i en ny proposition, som enligt uppgift på presskonferensen kommer att lämnas till riksdagen under våren. Då Sverigedemokraterna ingår i regeringsunderlaget väntas regeringen få majoritet för ändringen.