Ett år kvar till Europaparlamentsval

Publicerat av: Julia Lindholm ·

Med ett år kvar till Europavalen 2024 är det uppenbart att energi- och klimatfrågor kommer vara högt på dagordningen. Enligt den europeiska opinionsundersökningen Eurobarometern är det svenska folkets största utmaningar inom EU miljö- och klimatförändringar, följt av den internationella situationen och energiförsörjningen.  

De höga energipriserna och oron kring energisäkerheten, med anledning av Rysslands krig i Ukraina, har ökat efterfrågan på inhemsk förnybar energi och ett minskat europeiskt beroende av rysk energi. EU-kommissionen har följt upp detta genom att lägga fram flera nya lagförslag och ändringar i befintlig energi- och klimatlagstiftning. Det kommer att bli upp till en ny EU-kommission att se till att implementeringen av de höjda klimatambitionerna efterlevs och att den gröna omställningen blir verklighet.  

Enligt den årliga opinionsundersökningen Eurobarometern har svenskarnas syn på EU blivit mer positiv jämfört med föregående år. Majoriteten av de svenska deltagarna ser också friheten att resa, studera och arbeta inom EU, samt fred och demokrati som EU:s främsta fördelar.  

85 procent av européerna är övertygade om att ökad energieffektivisering av byggnader, transport och varor kommer att göra oss mindre beroende av energiproducenter utanför EU. 82 procent anser att EU:s medlemsstater bör köpa upp energi tillsammans från tredjeländer för att få ett bättre pris.  

Eftersom energi- och klimatfrågorna har blivit allt viktigare, kommer valet till Europaparlamentet att spela en viktig roll i att forma EU:s framtida politik och åtgärder på området. 

Valet kommer att äga rum mellan 6 – 9 juni 2024 och valdagen kommer att fastställas i slutet av juni i år. Mandatperioden sträcker sig över 5 år och Sverige har idag 21 parlamentsledamöter varav två stycken är ordinarie medlemmar i industri- och energiutskottet ITRE. Ledamöterna väljer vilken politisk grupp de ska tillhöra och i vilka utskott de ska sitta i.