Regeringen säger ja till vindkraftparkerna Kattegatt Syd och Galene

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Vattenfalls vindkraftpark Kattegatt Syd som omfattar 80 vindkraftverk utanför Falkenberg och OX2:s vindkraftpark Galene utanför Varberg som omfattar 21 vindkraftverk har fått regeringens godkännande. Totalt innebär detta att över 100 nya vindkraftverk med en produktion på 6,5 TWh, får byggas utanför Hallandskusten.

Kattegatt Syd och Galene kan tillsammans bidra med 6,5 TWh när de är fullt utbyggda. Ett bidrag som vore varm välkommet på den svenska energimarknaden.

- En stor del av den el som ska försörja industrins omställning till fossilfritt väntas komma från havsbaserad vindkraft. Dagens besked från regeringen är därför mycket välkommet, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen, säger Åsa Pettersson vd energiföretagen.

 Utbyggnad av fossilfri elproduktion gör dessutom Sverige mindre beroende av import av fossila bränslen och stärker försörjningstryggheten. Men Energiföretagen noterar att det är en bit kvar innan vindkraftparkerna kan börja byggas.

- Energiföretagen noterar att det fortfarande saknas fullständiga tillstånd som möjliggör byggstart, eftersom de så kallade Natura 2000 besluten överklagats och ska hanteras i Miljödomstolen. Dessutom kvarstår beslut angående kabeldragningarna på havsbotten för båda vindparkerna. Detta belyser tydligt behovet av en mer effektiv och förutsägbar tillståndsprocess om vi ska lyckas med en fördubbling av elsystemet, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen.

Dagens beslut från regeringen innebär att på kort tid så har tre havsbaserade vindkraftparker fått ett godkännande av regeringen. Tillsammans med det tidigare godkännande beslut om Kriegers flak skapar en möjlighet om 9 TWh fossilfrielproduktion i södra Sverige. Vilket skulle stärka Sveriges elförsörjning, skapa arbetstillfällen och stärka Sveriges konkurrenskraft. Vattenfall och OX2 har annonserat möjlig byggstart 2026 respektive 2028. Om alla förutsättningar möts skulle det innebära att elproduktionen skulle kunna komma igång runt 2030.

Läs regeringens pressmeddelande här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se