Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) - Omröstning i EU-parlamentet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) omarbetas för närvarande i syfte att minska energianvändningen i byggnader i Europa och anpassa det till EU:s mer ambitiösa klimatmål för 2030. Parlamentets position av det reviderade direktivet antogs den 9 februari i industri- och energiutskott ITRE och idag, den 14 mars, tog hela parlamentet ställning till positionen under veckans plenarsession i Strasbourg.

Enligt kommissionens ursprungliga förslag ska alla nya byggnader i EU vara nollutsläppsbyggnader från och med 2030, medan alla nya offentliga byggnader måste vara nollutsläppsbyggnader från och med 2027. Befintliga bestämmelser om renovering kommer att kompletteras med införandet av minimikrav på EU-nivå för effektivitet, vilket syftar till att kraftigt öka renoveringstakten med fokus på byggnaderna med sämst energiklass.

ITRE-utskottet ville ha en mer ambitiös nivå med tidigare deadlines för nya byggnader att vara klimatneutrala från och med 2028 och alla nya offentliga byggnader från och med 2026. I enlighet med den parallella lagstiftningsprocessen för RePowerEU bör - enligt ITRE utskottet - alla nya byggnader vara utrustade med solenergi senast 2028 där det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, medan bostadsbyggnader som genomgår större renoveringar skulle ha fram till 2032 för att uppfylla detta krav.

–Energiföretagen har till lagstiftarna framfört vikten av teknikneutralitet vad gäller val av uppvärmningsform såväl som flexibilitet i hur medlemsstaterna omsätter klimat-och effektiviseringsmålen. Vi har under processens gång betonat att det är rätt väg att gå att uppmuntra effektiviseringar, men inte på bekostnad av att utesluta eller ge försämrade konkurrensvillkor för energi som tillförs från el- eller fjärrvärmenäten, säger Erik Thornström, ansvarig styrmedel och energianvändning på Energiföretagen Sverige.

Europaparlamentet röstade under tisdagen igenom förslaget med 343 röster för och 216 röster emot. Parlamentets överenskommelse innebär bland annat en ambitiös nivå, med kortare deadlines för byggnaders nollutsläpp, samt nya europeiska minimigränser för byggnaders energieffektivitet.

Nu skickas förslaget med de antagna ändringsförslagen tillbaka till ITRE-kommittén för kommande trilogförhandlingar med rådet. Ministerrådet beslutade i oktober förra året, om sin allmänna inriktning  som innebär en betydligt större flexibilitet i hur energirenoveringskraven ska genomföras. Energiföretagen har bland annat verkat för att få bort kopplingen mellan förnybar energi och PPA-avtal för inköpt el. Ändringsförslaget föll i omröstningen och inför de kommande trilogförhandlingarna jobbar Energiföretagen vidare med detta.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se