Kommissionens översyn av elmarknaden nu offentlig

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Idag, den 14 mars, publicerade EU-kommissionen sitt aviserade förslag till revision av EU:s elmarknad. Förslaget omfattar flera lagstiftningsakter och föregicks av ett offentligt samråd. Bakgrunden till reformen är de höga elkostnader som uppstått över hela Europa till följd av Rysslands kring i Ukraina.

Under eftermiddagens presskonferens i Bryssel tillkännagav energikommissionär Kadri Simson reformens innehåll, och underströk att fokus är på långa kontrakt med förutsägbara priser – och inte korttidsmarknaden. Energiföretagen välkomnar att korttidsmarknadens roll för prissättning och investeringsvilja inte ifrågasätts, samt att många av de nya kraven ska genomföras på nationell nivå och inte EU-nivå.

I förslaget som presenterades idag har fokus för översynen skiftat från kritik mot prissättningen i dagenföre-marknaden till att minska konsumenternas exponering för volatila kortsiktiga marknader och att samtidigt uppfylla målen för EU:s gröna giv. Kommissionen lyfter i sitt förslag bland annat att så kallade två-sidiga CfD-kontrakt ska bli obligatoriska för investeringar som omfattar statligt stöd.

– Det är glädjande att Kommissionen bekräftar effektiviteten och motståndskraften i de kortsiktiga marknaderna, vilket inte minst är ett nödvändigt verktyg för att säkra leveranssäkerheten, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.

– Många av de problem som kommissionen adresserar är av nationell karaktär, och flera av förslagen innebär inga förändringar för svensk del. Andra behöver analyseras mer i detalj för att se vilka regelförändringar som behöver göras i Sverige och hur marknadsaktörerna påverkas, fortsätter Magnus Thorstensson.

Energiföretagen har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer, sedan hösten 2022, träffat beslutsfattare i Bryssel för att förklara hur den nordiska elmarknaden fungerar, och fortsätter nu aktivt arbeta för att påverka lagstiftningsprocessen.

Kommissionens förslag kommer nu granskas av Europaparlamentet och Europarådet som ska anta sina respektive positioner inför de interinstitutionella förhandlingarna. Det svenska ordförandeskapet har uttryckt önskemål om att förhandlingen av översynen ska bli klar under deras ordförandeskap med målet att vara tillämpbart inför vintern.

– I sammanhanget är det viktigt att förstå att grunden till den nuvarande energipriskrisen är ett kraftigt energiunderskott. Före kriget i Ukraina stod Ryssland för 45 procent av importen av naturgas till EU, hälften av kolimporten och en stor del av oljeimporten. Detta är ett problem som inte löses genom pennstreck på ett papper utan kräver att detta fysiska underskott ersätts, säger Magnus Thorstensson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se