Prisdialogen styrelse på möte med Energiministerns statssekreterare och pol sak

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Förra veckan träffade Prisdialogens styrelse och arbetsgrupp Daniel Liljeberg, statssekreterare åt Energiminister Ebba Busch, samt ministerns politiskt sakkunniga Maja Lundbäck. Syftet med besöket var att informera om Prisdialogen, diskutera värmemarknadsfrågor samt visa på enad front när det gäller Prisdialogens viktiga funktion på värmemarknaden.

Med jämna mellanrum träffar Prisdialogens styrelse energipolitiska representanter för att uppdatera dessa kring värmemarknaden och Prisdialogen. I styrelsen för Prisdialogen sitter vd:arna för de tre kundorganisationerna; Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta, vd:n för Energiföretagen samt vd:ar för två medlemsföretag, i nuläget Kraftringen och Övik Energi. Denna gång besöktes energiministerns statssekreterare samt pol sak. Det enade budskapet från Prisdialogen var att i osäkra tider har Prisdialogen en ännu viktigare roll för transparens mellan fjärrvärmeleverantör och kund, den är lika viktig för båda parter som en central plattform för dialog, information om och förståelse för, de faktorer som påverkar fjärrvärmens prisbild och -förändringar. Styrelsen  förde också fram att det osäkra omvärldsläget med ökad konkurrens från Europa och kraftigt ökade bränslepriser ger större prispåverkan i snitt än på många år men att detta varierar från nät till nät. Slutligen fördes det från Prisdialogens styrelse fram att en prisreglering av fjärrvärmen inte är önskvärd för vare sig kundsidan eller fjärrvärmebranschen.

Från kundsidan förde man även fram önskemål om att stärka Fjärrvärmenämndens befogenheter.

Budskapet från Daniel Liljeberg och Maja Lundbäck var att energisystemet och elsystemet behöver fjärrvärmen, och att en minskning av fjärrvärme till förmån för eluppvärmning är något som i möjligaste mån bör undvikas då systemet helt enkelt inte har råd med det. Det är därför viktigt att Prisdialogen fortsätter att fungera väl.

Tillsammans konstaterades vikten av att Prisdialogen fortsätter att vara relevant för både kund och fjärrvärmeleverantör, och inte tappar kraft. Det är ett viktigt arbete att förvalta och utveckla Prisdialogen både centralt och lokalt för att säkerställa att den fortsätter att vara det kraftfulla verktyg för båda parter den varit sedan start för dryga decenniet sedan.

Läs mer på Prisdialogens hemsida

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se