Skattebefrielsen för biogas och biogasol stoppas

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Skatteverket meddelade den 7 mars att de stoppar befrielsen från energi- och koldioxidskatt för biogas eller biogasol som förbrukats för uppvärmning eller som motorbränsle. Detta som en följd av att den så kallade Landwärmedomen från EU:s Tribunal, om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol, vunnit laga kraft.

– Det är en mycket beklaglig situation att energi- och koldioxidskattebefrielsen för biogas och biogasol nu helt stoppas på grund av EU-kommissionens bristande handläggning av Sveriges tidigare statsstödsansökan. Detta skapar en mycket stor osäkerhet för alla aktörer på biogasmarknaden om vilka villkor som ska gälla och där stora investeringar för att möta klimatmålen står på spel.

Den svenska regeringen behöver nu verka för att en fortsatt skattebefrielse ska komma på plats snarast möjligt. EU-kommissionen behöver också skyndsamt genomföra det fördjupade granskningsförfarandet av Sveriges statsstödsansökan så att ett snabbt beslut kan tas om att bevilja en fortsatt skattebefrielse, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Skatteverket kommer från och med den 7 mars inte längre bevilja skatteavdrag för biogas

Skatteverket har årligen beviljat avdrag eller återbetalning för användning av biogas och biogasol till cirka 700 företag med drygt 1,5 miljarder kronor, enligt de bestämmelser i lagen om skatt på energi som berörs av EU-tribunalens dom. Domen gäller energi- och koldioxidskattebefrielse som Skatteverket beviljat från och med 2021 och framåt.

Överklagandetiden för Landwärme-domen från EU:s Tribunal löpte ut den 4 mars. I och med att den inte överklagats har den nu vunnit laga kraft. Skatteverket meddelade den 7 mars att skattskyldiga inte längre kan fortsätta att göra avdrag i sin deklaration för biogas och biogasol för vare sig uppvärmning eller för användning som motorbränsle.

När det gäller frågan om Skatteverket måste återkräva de belopp som tidigare medgetts i skatteavdrag/-nedsättning för biogas och biogasol, så meddelar Skatteverket att de analyserar vad domen innebär i dessa delar och att de återkommer med information om detta. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Regeringen har skrivit ett brev till EU-kommissionen

Regeringen har bedömt att möjligheterna är ytterst begränsade att få ett ändrat domslut genom att överklaga domen och fokuserar därför i stället på att driva på processen och samarbeta med kommissionen i den formella granskningen. Man menar även att ett överklagande skulle kunna innebära att hela processen drar ut ytterligare i tiden.

Regeringen skickade den 3 mars ett brev, undertecknat av finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch, till EU-kommissionen för att understryka skattebefrielsens betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen. Brevet finns att läsa här.

Regeringen uttalade den 6 mars att den kommer att ha en löpande dialog med EU-kommissionen på olika nivåer med målet att få fortsatt godkännande för skattebefrielse av biogas.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se