Nytt handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Idag publicerade Energimyndigheten och Trafikverket en ny gemensam rapport; ”Handlingsprogram för Laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas”. Energimyndigheten och Trafikverket har identifierat ett antal åtgärder som påskyndar utrullningen av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Åtgärderna är samlade i ett nationellt handlingsprogram och förslagen innebär bland annat ett samlat helhetsgrepp för utbyggnaden.

 

För att fler ska välja elektriska fordon måste det vara enkelt att ladda och tanka. För att främja det behövs samordning på både nationell och regional nivå. Trafikverket och Energimyndigheten föreslår därför att Energimyndigheten får ett utökat uppdrag att samordna Sveriges laddinfrastruktur – skriver myndigheterna i ett pressmeddelande.

Energiföretagen Sverige har under processen haft en god dialog med berörda myndigheter och konstaterar att rapporten till stor del ger en bra bild av nuläget samt de utmaningar och möjligheter som ligger för den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur.

– Vi på Energiföretagen ser initialt positivt på förslaget att utse Energimyndigheten till nationell samordnare för laddinfrastruktur. Att till exempel samordna stöd under en myndighet kommer förenkla för marknadsaktörerna. Det är också flera olika parter som är inblandade i varje etablering av laddinfrastruktur, att etablera en samordningsfunktion hos en ansvarig myndighet skapar en tydlighet och struktur som gynnar samtliga parter, säger Martin Olin, e-mobilitetsexpert på Energiföretagen.

Han fortsätter:

– Det är dock viktigt att komma ihåg att det i grunden är marknadsaktörer som bygger och skapar laddtjänster baserat på kundernas behov. Staten kommer primärt ha en roll i de fall där marknaden inte själv investerar.

Rapporten lyfter också tydligt elnätets roll i utbyggnaden av laddinfrastrukturen – en aspekt som inte är ny i sammanhanget men en analys som Energiföretagen delar.

I rapporten finns 55 förslag som Energiföretagen nu kommer analysera mer noggrant, läs rapporten i sin helhet här: Så kan vi snabba på transportsektorns omställning (energimyndigheten.se)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se