Svårt att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030 med sänkt reduktionsplikt

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen har beslutat att gå vidare med förslaget om att sänka reduktionsplikten till sex procent för bensin och diesel 2024–2026. Förslaget kommer att få stor påverkan för transportsektorns klimatomställning. Även om reduktionsplikten framöver ersätts med andra styrmedel för att minska klimatutsläppen är det sannolikt att införandet av sådana alternativa åtgärder kommer ta lång tid att utvärdera och implementera.

Omställningen av samhället kräver långsiktiga och tydliga förutsättningar, därför är det olyckligt med ytterligare tvära kast i förutsättningarna som den sänkta reduktionsplikten nu innebär. Det skapar osäkerhet hos många aktörer vilket riskerar att sinka det starka momentum vi byggt upp i Sverige när det gäller omställningen av transportsektorn. 

– Sänkningen av reduktionsplikten gör också att det kommer bli extremt utmanande att nå klimatmålet på 70 procent utsläppsminskning för transportsektorn till 2030, samt även möjligheterna att nå en helt fossilfri fordonsflotta till 2045, säger Martin Olin, ansvarig e-mobilitet Energiföretagen.

Det blir nu än viktigare att accelerera elektrifieringen av transportsektorn och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Det finns gott om marknadsaktörer som vill bygga laddinfrastruktur men den stora utmaningen framöver kommer att vara kapaciteten i elnäten. Därför behövs en snabb och proaktiv nätutbyggnad, det befintliga elnätet behöver också nyttjas på ett effektivare sätt. För att klara detta behöver elnätsföretagen rätt förutsättningar:

 • Ta krafttag för att korta ledtiderna för elnätsutbyggnaden, ex:
  • öka resurserna till de tillståndsgivande myndigheterna
  • säkerställ fler parallella processer
  • implementera Klimaträttsutredningens förslag, till exempel att klassa elnäten som riksintresse.
 • Säkra incitament för en proaktiv utbyggnad av elnätet.
 • En långsiktig och förutsägbar intäktsreglering för elnäten, för att kunna fatta avgörande investeringsbeslut.
 • Skapa förutsättningar för ett effektivare utnyttjande av det befintliga elnätet:
  • det behövs ett tydligare regelverk för villkorade nätanslutningar
  • incitament i intäktsregleringen för flexibilitetstjänster där kunderna anpassar sin förbrukning
  • det bör också vara möjligt att söka stöd för stationära batterier som stöttar laddstationer vilket minskar effektbehovet från elnätet.

Läs mer på regeringen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se