Energiföretagen välkomnar EU:s fortsatta fokus på energiomställning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Det årliga linjetalet State of the European Union var kommissionens ordförande, Ursula von der Leyens, sista för den här mandatperioden. I talet lyfte kommissionen särskilt fram sitt framgångsrika arbete för att snabbt ställa om EU:s energiförsörjning efter att Ryssland invaderade Ukraina och rysk gas till Europa stängdes av.

 

Ett grönt, digitalt och geopolitiskt EU var löftet när mandatperioden inleddes 2014 och kommissionen står fast vid att uppnå den Gröna Given. Kritik mot kommissionen höga ambitionsnivå på klimat- och miljöområdet har på senaste tiden väckts från konservativt håll. Till exempel sa Tysklands finansminister inför talet att de föreslagna reglerna om byggnaders energiprestanda kan riskera den sociala sammanhållningen i Europa. I stället för att sänka ambitionsnivån pekade kommissionen i linjetalet i stället på konkurrens- och industripolitik som lösningen för snabb och grön omställning.  

– Energiföretagen välkomnar kommissionens fortsatta fokus på grön teknik och energiomställning. Om Sverige – och hela EU – ska nå klimatneutralitet till 2050 måste vi nu lägga i en högre växel. Ett policy-paket för vind, sol, vätgas och elfordon är vad vi behöver för att bygga ut energisystemet i snabbare takt, säger Energiföretagens vd Åsa Pettersson.

Energiföretagen Sverige noterar särskilt dessa nya initiativ:

  • Dialoger för ren omställning ska stötta varje industriell sektor att vara konkurenskraftiga i energiomställningen. Ett exempel på detta är ett European Wind Power package. Detta ska omfatta bland annat ännu snabbare tillståndsprocesser, översyn av EU:s auktionssystem, kompetensutveckling, tillgång till finansiering, och stabila leveranskedjor. Syftet är att kunna möta konkurrensen från Kina och ska gälla alla industrigrenar som elfordon, stål, eller solceller.
  • Kommissionen kommer även införa en 25 % minskning av rapporteringskrav för EU:s företag. De uppmuntrar medlemsländerna att matcha detta initiativ med ytterligare 25 % minskning av rapporteringskrav på nationell nivå.
  • Kommissionen underströk att elbilsektorn i EU är en viktig industri med stor potential, men att de nu ser samma typ av statliga stöd för att hålla nere priset på deras produkter som under handelskonflikten med Kina år 2013. Kommissionen lanserar därefter en utredning av anti-statligt stöd av elbilar från Kina. Initiativet kommer veckan efter den årliga bilmässan i tyska München.

Mandatperioden på EU-nivå tar paus i april 2024 för att ge ledamöterna möjlighet att förbereda sig för valet till Europaparlamentet i juni samma år. För den nya mandatperioden 2024–2029 presenterar kommissionen nya politiska prioriteringar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se