Gör inte om kväveoxidavgiften till en skatt

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Skogsindustrierna och Energiföretagen Sverige avstyrker förslaget om en förändrad kväveoxidavgift i ett gemensamt brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

– Naturvårdsverket föreslår nu att kväveoxidavgiften som främst omfattar fjärr- och kraftvärmens och skogsindustrins anläggningar ska göras om till en fiskal skatt utan styrning för energieffektivitet. Förslaget är feltänkt och går på tvärs med inte minst EU:s nyligen beslutade ökade energieffektivitetsmål. Avgiftssystemet har också varit mycket framgångsrikt och lett till mer än halverade specifika utsläpp i de sektorer som omfattas, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.  

Förändringen skulle tvärtemot syftet inte ge märkbar effekt på miljö, luftkvalitet och hälsa men däremot innebära avsevärt ökade kostnader för industri och energiproducenter. Detta i en situation med redan mycket kraftiga bränsleprisökningar och konjunktur­nedgång där det inte finns bärkraft i branschen för ny fiskal beskattning. Vi ber därför klimat- och miljöministern att stoppa förslaget med kväveoxidskatt. I stället bör verkningsfulla åtgärder för minskade kväveoxidutsläpp utredas

Här kan man läsa Energiföretagen Sverige och Skogsindustriernas gemensamma brev.

Bakgrund

Naturvårdsverket lämnade i augusti förra året ett förslag om att tillgodoföringen i dagens kväveoxidavgiftssystem bör minskas från 100 till 60 procent och att på sikt helt slopa avgifts­återföringen. Detta skulle innebära en ökad skattebelastning på nära 650 miljoner kronor per år för de verksamheter som i dag omfattas av kväveoxidavgiftssystemet med dagens avgiftsnivå. Vidare föreslogs att avgiftssystemet skulle breddas till fler verksamheter genom att undantaget för skogsindustrins sodapannor och lutpannor tas bort.  Rapporten finns att läsa här. Förslaget om en kväveoxidskatt togs upp på nytt i Naturvårdsverkets förslag till uppdaterat luftvårdsprogram som presenterades i slutet av maj som finns att läsa finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se