Tredje mötet genomfört i Näringslivsrådet

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Den 26 september deltog vd Åsa Pettersson i möte med regeringens tvärsektoriella näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap för att följa upp och fortsätta diskussionen om försörjningsberedskap från mötet i juni. Rådet syftar till att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. I rådet deltar representanter från näringslivet, arbetstagar- samt arbetsgivarorganisationer och staten. Rådet leds av ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.  

Utöver omvärldföredragningar om det militära och civila läget från de ansvariga myndigheterna presenterades Försörjningsberedskapsutredningen som blev klar i augusti. Utredningen har letts av Birgitta Böhlin och utredningens förslag skall syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.  

Utredningen föreslår att det tas fram en nationell försörjningsanalys avseende Sveriges samlade behov av försörjningsviktiga varor och tjänster. Detta skall göras av de ansvariga sektorsmyndigheterna. Energi pekas ut som en av dessa sektorer.   

Energiföretagen välkomnar utredningens förslag om försörjningsanalys och det fokus regeringen nu har på beredskap och trygg energiförsörjning.   

I ett nästa steg uppstår frågan om prioriteringsordning och finansiering. Här finns en förväntan på stöd till företag för dessa aktiviteter och åtgärder. Företagen själva kan inte bära kostnaderna för Totalförsvaret. Det är viktigt att de finansieringsprinciper som lyfts fram i utredningen tas på fasta. Utan att finansieringen löst ut finns det risk för att analyserna blir tandlösa.  

Utredningen är ute för remiss till och med december 2023 och Energiföretagen arbetar med ett remissvar.   

 *Foto Niklas Forström, Regeringskansliet. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se