För 3:e året i rad – energibranschen mest attraktiv att arbeta i!

Publicerat av: Eva Rydegran ·

För tredje året i rad visar Nyckeltalsinstitutets kartläggning att energibranschen är den mest attraktiva branschen man kan arbeta i. Det är dessutom den mest jämlika branschen enligt Jämställdhetsindex Jämix.

Nyckeltalsinstitutet gör varje år en kartläggning över faktiska arbetsvillkor baserat på siffror från ca 400 företag med närmare 800 000 medarbetare. För tredje året i rad toppar nu energibranschen den listan, dels när det gäller attraktiv arbetsgivare, dels mest jämställda bransch.

– Fantastiskt roligt att branschens arbetsgivare fortsätter leverera toppresultat! Vi ser att våra medlemmar har höga ambitioner att vara attraktiva arbetsgivare. Eftersom energibranschen expanderar och har ett stort behov av nya medarbetare ska vi vara stolta över att det är en bransch man trivs i! säger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen.

Jämställdhetsindex, Jämix, kartlägger hur arbetsmiljö, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ser ut för anställda kvinnor i jämförelse med män. I energibranschen ser man att det, trots att man har en mindre jämställd grundstruktur, finns väldigt jämställda möjligheter för kvinnor och män. Det erbjuds lika chefskarriär, jämställda anställningsformer och det är en jämställd lönestruktur.

Andra styrkor hos branschen som arbetsgivare:

  • Hög andel tillsvidareanställningar med en median på 98 procent jämfört 95,5 procent för samtliga.
  • I princip lika karriärmöjligheter för män och kvinnor internt.
  • Lägre andel avgångar jämfört andra branscher.
  • Få antal anställda per chef! Branschens median är 8 medarbetare/chef. Medianen i totala databasen för övriga branscher ligger på 10 medarbetare/chef.

Modity Energy Trading mest attraktiv arbetsgivare

Ett stort grattis till vårt medlemsföretag Modity Energy Trading som i år knep förstaplatsen på topplistan i Attraktiv arbetsgivarindex. Modity Energy Trading är ett energihandelsbolag som riktar sig till energibolag, producenter och industri och några av de saker som gjorde att de hamnade i topp var låga avgångstal, 100 procent lyckade rekryteringsprocesser och att de lägger mer tid på kompetensutveckling än andra i genomsnitt.

Vi vill även gratulera Uniper som landade på andraplatsen på topplistan.

Fakta om Nyckeltalsinstitutets kartläggning

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2023 och har genererats från en databas, med information om drygt 800 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 400 företag och organisationer.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren utifrån ett medarbetarperspektiv och värderar de nio mest centrala områdena för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, som exempelvis: hög andel tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling och sjukfrånvaro.

Jämställdhetsindex Jämix baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor, lönestrukturer, ledningsgrupp, föräldraskap, heltids- och tillsvidareanställningar.

Fler resultat och analyser kan du hitta i Nyckeltalsinstitutets årsrapport.

Här kan du läsa mer om Nyckeltalsinstitutet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Greta Hjortzberg

Greta Hjortzberg

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 37
E-post: greta.hjortzberg@energiforetagen.se