Ei kritiserar sin egen modell för beräkning av elnätsintäkter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nyligen beslut om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2024–2027. Ei anser att beräkningsmodellen som används för att fastställa elnätföretagens intäktsram överkompenserar verksamheten. I en intervju på Second Opinion berättar Energiföretagens elnätsansvarige Tomas Malmström om hur Ei kritiserar sin egen beräkningsmodell.

Foto: Matz Tapper

Elnätsföretagen planerar att investera cirka 30 miljarder kronor per år under perioden 2024–2027. Ei fattade nyligen beslut om den intäktsram som elnätsföretagen kan ta ut av sina kunder. Samtidigt anser myndigheten att den rådande beräkningsmodellen som används för att fastställa elnätföretagens intäktsram bör ändras eftersom den ger utrymme för elnätsföretagen att överkompensera verksamheten.

Tomas Malmström, som ansvarar för elnätsfrågor hos Energiföretagen, tycker att myndighetens kritik är ologisk eftersom Ei själva har fastställt den rådande beräkningsmodellen år 2012.

Läs intervjun på Second Opinion här.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se