Energiföretagens expert i Futurapodden

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Under Elmia Solar mässan var Energiföretagens expert Lars Andersson inbjuden till Futurapodden för att diskutera vad som krävs för att möta Sveriges framtida energibehov. I poddavsnittet deltog även Per Schlingmann och Ulrika Tornerfelt som ligger bakom podden.

Den gröna omställningen och elektrifieringen innebär att Sveriges energibehov ökar dramatiskt. Flera aspekter måste beaktas i den snabba gröna transformation vi har framför oss i Sverige: stora investeringar ska göras i fossilfria energikällor och det krävs ett ökat fokus på elektrifiering av transporter samt stora investeringar i elnätet. Det och mycket mer diskuteras i senaste avsnittet av Futurapodden.

Energiföretagens egna scenarioanalyser pekar på ett ökat elbehov på 330 TWh till 2045. Energiföretagens expert fick därför bland annat svara på frågor om hur energimixen i Sverige bör se ut och hur Sverige ska kunna producera dubbelt så mycket el på bara 20 år. I samtalet diskuterades också vad som är Sveriges egentliga komparativa fördelar för att klara klimatomställningen och hur vi ska förvalta dessa.

- Sverige har tidigare klarat av att göra stora omställningar i energisystemet, men då fanns ett starkt politiskt ledarskap som stakade ut vägen och det kommer att behövas även denna gång. Energiföretagen har därför pekat på att det behövs en handlingsplan där staten tar ett större ansvar. Men för att nå Sveriges framtida energibehov och för att industrin ska få den energi som den behöver så kommer alla fossilfria kraftslag att behövas. På kort sikt innebär det mer landbaserad vindkraft och solkraftsparker och på längre sikt havsbaserad vindkraft och kärnkraft, säger Lars Andersson ansvarig för vindkraft, solenergi och energilagager/vätgas på Energiföretagen i podden.

Lyssna på hela poddavsnittet här.

Samt läs Energiföretagens debattartikel som publicerades i Jönköpings-Posten under Elmia Solar mässan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se